Vashishtha Krit Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Gayatri Devi

Vashishtha Krit Ashtottara Shatanamavali

S.noMantras in HindiMantras in English
1ॐ श्री गायत्र्यै नमः।Om Shri Gayatryai Namaha।
2ॐ जगन्मात्रे नमः।Om Jaganmatre Namaha।
3ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।Om Parabrahmasvarupinyai Namaha।
4ॐ परमार्थप्रदायै नमः।Om Paramarthapradayai Namaha।
5ॐ जप्यायै नमः।Om Japyayai Namaha।
6ॐ ब्रह्मतेजोविवर्धिन्यै नमः।Om Brahmatejovivardhinyai Namaha।
7ॐ ब्रह्मास्त्ररूपिण्यै नमः।Om Brahmastrarupinyai Namaha।
8ॐ भव्यायै नमः।Om Bhavyayai Namaha।
9ॐ त्रिकालध्येयरूपिण्यै नमः।Om Trikaladhyeyarupinyai Namaha।
10ॐ त्रिमूर्तिरूपायै नमः।Om Trimurtirupayai Namaha।
11ॐ सर्वज्ञायै नमः।Om Sarvagyayai Namaha।
12ॐ वेदमात्रे नमः।Om Vedamatre Namaha।
13ॐ मनोन्मन्यै नमः।Om Manonmanyai Namaha।
14ॐ बालिकायै नमः।Om Balikayai Namaha।
15ॐ तरुण्यै नमः।Om Tarunyai Namaha।
16ॐ वृद्धायै नमः।Om Vriddhayai Namaha।
17ॐ सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः।Om Suryamandalavasinyai Namaha।
18ॐ मन्देहदानवध्वंसकारिण्यै नमः।Om Mandehadanavadhvansakarinyai Namaha।
19ॐ सर्वकारणायै नमः।Om Sarvakaranayai Namaha।
20ॐ हंसारूढायै नमः।Om Hansarudhayai Namaha।
21ॐ गरुडारूढायै नमः।Om Garudarudhayai Namaha।
22ॐ वृषभारूढायै नमः।Om Vrishabharudhayai Namaha।
23ॐ शुभायै नमः।Om Shubhayai Namaha।
24ॐ षट्कुक्षिण्यै नमः।Om Shatkukshinyai Namaha।
25ॐ त्रिपदायै नमः।Om Tripadayai Namaha।
26ॐ शुद्धायै नमः।Om Shuddhayai Namaha।
27ॐ पञ्चशीर्षायै नमः।Om Panchashirshayai Namaha।
28ॐ त्रिलोचनायै नमः।Om Trilochanayai Namaha।
29ॐ त्रिवेदरूपायै नमः।Om Trivedarupayai Namaha।
30ॐ त्रिविधायै नमः।Om Trividhayai Namaha।
31ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः।Om Trivargaphaladayinyai Namaha।
32ॐ दशहस्तायै नमः।Om Dashahastayai Namaha।
33ॐ चन्द्रवर्णायै नमः।Om Chandravarnayai Namaha।
34ॐ विश्वामित्रवरप्रदायै नमः।Om Vishvamitravarapradayai Namaha।
35ॐ दशायुधधरायै नमः।Om Dashayudhadharayai Namaha।
36ॐ नित्यायै नमः।Om Nityayai Namaha।
37ॐ सन्तुष्टायै नमः।Om Santushtayai Namaha।
38ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः।Om Brahmapujitayai Namaha।
39ॐ आदिशक्त्यै नमः।Om Adishaktyai Namaha।
40ॐ महाविद्यायै नमः।Om Mahavidyayai Namaha।
41ॐ सुषुम्नाख्यायै नमः।Om Sushumnakhyayai Namaha।
42ॐ सरस्वत्यै नमः।Om Saraswatyai Namaha।
43ॐ चतुर्विंशत्यक्षराढ्यायै नमः।Om Chaturvinshatyaksharadhyayai Namaha।
44ॐ सावित्र्यै नमः।Om Savitryai Namaha।
45ॐ सत्यवत्सलायै नमः।Om Satyavatsalayai Namaha।
46ॐ सन्ध्यायै नमः।Om Sandhyayai Namaha।
47ॐ रात्र्यै नमः।Om Ratryai Namaha।
48ॐ प्रभाताख्यायै नमः।Om Prabhatakhyayai Namaha।
49ॐ सांख्यायनकुलोद्भवायै नमः।Om Sankhyayanakulodbhavayai Namaha।
50ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।Om Sarveshvaryai Namaha।
51ॐ सर्वविद्यायै नमः।Om Sarvavidyayai Namaha।
52ॐ सर्वमन्त्राद्यै नमः।Om Sarvamantradyai Namaha।
53ॐ अव्ययायै नमः।Om Avyayayai Namaha।
54ॐ शुद्धवस्त्रायै नमः।Om Shuddhavastrayai Namaha।
55ॐ शुद्धविद्यायै नमः।Om Shuddhavidyayai Namaha।
56ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः।Om Shuklamalyanulepanayai Namaha।
57ॐ सुरसिन्धुसमायै नमः।Om Surasindhusamayai Namaha।
58ॐ सौम्यायै नमः।Om Saumyayai Namaha।
59ॐ ब्रह्मलोकनिवासिन्यै नमः।Om Brahmalokanivasinyai Namaha।
60ॐ प्रणवप्रतिपाद्यार्थायै नमः।Om Pranavapratipadyarthayai Namaha।
61ॐ प्रणतोद्धरणक्षमायै नमः।Om Pranatoddharanakshamayai Namaha।
62ॐ जलाञ्जलिसुसन्तुष्टायै नमः।Om Jalanjalisusantushtayai Namaha।
63ॐ जलगर्भायै नमः।Om Jalagarbhayai Namaha।
64ॐ जलप्रियायै नमः।Om Jalapriyayai Namaha।
65ॐ स्वाहायै नमः।Om Svahayai Namaha।
66ॐ स्वधायै नमः।Om Svadhayai Namaha।
67ॐ सुधासंस्थायै नमः।Om Sudhasansthayai Namaha।
68ॐ श्रौषट्वौषट्वषट्क्रियायै नमः।Om Shraushatvaushatvashatkriyayai Namaha।
69ॐ सुरभ्यै नमः।Om Surabhyai Namaha।
70ॐ षोडशकलायै नमः।Om Shodashakalayai Namaha।
71ॐ मुनिबृन्दनिषेवितायै नमः।Om Munibrindanishevitayai Namaha।
72ॐ यज्ञप्रियायै नमः।Om Yagyapriyayai Namaha।
73ॐ यज्ञमूर्त्यै नमः।Om Yagyamurtyai Namaha।
74ॐ स्रुक्स्रुवाज्यस्वरूपिण्यै नमः।Om Sruksruvajyasvarupinyai Namaha।
75ॐ अक्षमालाधरायै नमः।Om Akshamaladharayai Namaha।
76ॐ अक्षमालासंस्थायै नमः।Om Akshamalasansthayai Namaha।
77ॐ अक्षराकृत्यै नमः।Om Aksharakrityai Namaha।
78ॐ मधुछन्दसे नमः।Om Madhuchhandase Namaha।
79ॐ ऋषिप्रीतायै नमः।Om Rishipritayai Namaha।
80ॐ स्वच्छन्दायै नमः।Om Svachchhandayai Namaha।
81ॐ छन्दसांनिधये नमः।Om Chhandasannidhaye Namaha।
82ॐ अङ्गुलीपर्वसंस्थानायै नमः।Om Anguliparvasansthanayai Namaha।
83ॐ चतुर्विंशतिमुद्रिकायै नमः।Om Chaturvinshatimudrikayai Namaha।
84ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः।Om Brahmamurtyai Namaha।
85ॐ रुद्रशिखायै नमः।Om Rudrashikhayai Namaha।
86ॐ सहस्रपरमाम्बिकायै नमः।Om Sahasraparamambikayai Namaha।
87ॐ विष्णुहृदयायै नमः।Om Vishnuhridayayai Namaha।
88ॐ अग्निमुख्यै नमः।Om Agnimukhyai Namaha।
89ॐ शतमध्यायै नमः।Om Shatamadhyayai Namaha।
90ॐ दशावरणायै नमः।Om Dashavaranayai Namaha।
91ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः।Om Sahasradalapadmasthayai Namaha।
92ॐ हंसरूपायै नमः।Om Hansarupayai Namaha।
93ॐ निरञ्जनायै नमः।Om Niranjanayai Namaha।
94ॐ चराचरस्थायै नमः।Om Characharasthayai Namaha।
95ॐ चतुरायै नमः।Om Chaturayai Namaha।
96ॐ सूर्यकोटिसमप्रभायै नमः।Om Suryakotisamaprabhayai Namaha।
97ॐ पञ्चवर्णमुख्यै नमः।Om Panchavarnamukhyai Namaha।
98ॐ धात्र्यै नमः।Om Dhatryai Namaha।
99ॐ चन्द्रकोटिशुचिस्मितायै नमः।Om Chandrakotishuchismitayai Namaha।
100ॐ महामायायै नमः।Om Mahamayayai Namaha।
101ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।Om Vichitrangyai Namaha।
102ॐ मायाबीजनिवासिन्यै नमः।Om Mayabijanivasinyai Namaha।
103ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः।Om Sarvayantratmikayai Namaha।
104ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः।Om Sarvatantrarupayai Namaha।
105ॐ जगद्धितायै नमः।Om Jagaddhitayai Namaha।
106ॐ मर्यादापालिकायै नमः।Om Maryadapalikayai Namaha।
107ॐ मान्यायै नमः।Om Manyayai Namaha।
108ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः।Om Mahamantraphalapradayai Namaha।

Leave a Reply