TTD Daily Schedule – Tirumala Tirupati Devasthanams

Temple schedule of Tirumala Tirupati

S.noProgramme DetailTimings
1Tiruppavada06:00 - 08:00 hrs
2Suprabhatam02:30-03:00 hrs
3Thomala Seva03:30 - 04:00 hrs
4Koluvu and Panchanga Sravanam inside Bangaru Vakili (Ekantam)04:00 - 04:15 hrs
5First Archana i.e.,Sahasranama Archana04:15 - 05:00 hrs
6Sallimpu, Second Archana (Ekantam), Tiruppavada, Second Bell06:00 - 07:00 hrs
7Sarvadarshanam08:00 - 19:00 hrs
8Kalyanostavam,Brahmostavam,Vasanthostavam, Unjal Seva12:00 - 17:00 hrs
9Sahasra Deepalankarana Seva17:30 - 18:30 hrs
10Pedda Suddhi, Night Kainkaryams, Poolangi Alankaram and Night Bell19:00 - 21:00 hrs
11Poolangi Alankaram and Sarvadarshanam21:00 - 01:00 hrs
12Suddi and preparations for Ekanta Seva01:00 - 01:30 hrs
13Ekanta Seva01:30 hrs

Leave a Reply