Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali(Lord Ayyappan)

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ महाशास्त्रे नमः।Om Mahashastre Namaha।
2ॐ महादेवाय नमः।Om Mahadevaya Namaha।
3ॐ महादेवसुताय नमः।Om Mahadevasutaya Namaha।
4ॐ अव्याय नमः।Om Avyaya Namaha।
5ॐ लोककर्त्रे नमः।Om Lokakartre Namaha।
6ॐ लोकभर्त्रे नमः।Om Lokabhartre Namaha।
7ॐ लोकहर्त्रे नमः।Om Lokahartre Namaha।
8ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namaha।
9ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।Om Trilokarakshakaya Namaha।
10ॐ धन्विने नमः।Om Dhanvine Namaha।
11ॐ तपस्विने नमः।Om Tapasvine Namaha।
12ॐ भूतसैनिकाय नमः।Om Bhutasainikaya Namaha।
13ॐ मन्त्रवेदिने नमः।Om Mantravedine Namaha।
14ॐ महावेदिने नमः।Om Mahavedine Namaha।
15ॐ मारुताय नमः।Om Marutaya Namaha।
16ॐ जगदीश्वराय नमः।Om Jagadishvaraya Namaha।
17ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।Om Lokadhyakshaya Namaha।
18ॐ अग्रण्ये नमः।Om Agranye Namaha।
19ॐ श्रीमते नमः।Om Shrimate Namaha।
20ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः।Om Aprameyaparakramaya Namaha।
21ॐ सिम्हारूढाय नमः।Om Simharudhaya Namaha।
22ॐ गजारूढाय नमः।Om Gajarudhaya Namaha।
23ॐ हयारूढाय नमः।Om Hayarudhaya Namaha।
24ॐ महेश्वराय नमः।Om Maheshvaraya Namaha।
25ॐ नानाशस्त्रधराय नमः।Om Nanashastradharaya Namaha।
26ॐ अनर्घाय नमः।Om Anarghaya Namaha।
27ॐ नानाविद्या विशारदाय नमः।Om Nanavidya Visharadaya Namaha।
28ॐ नानारूपधराय नमः।Om Nanarupadharaya Namaha।
29ॐ वीराय नमः।Om Viraya Namaha।
30ॐ नानाप्राणिनिवेषिताय नमः।Om Nanapraniniveshitaya Namaha।
31ॐ भूतेशाय नमः।Om Bhuteshaya Namaha।
32ॐ भूतिदाय नमः।Om Bhutidaya Namaha।
33ॐ भृत्याय नमः।Om Bhrityaya Namaha।
34ॐ भुजङ्गाभरणोज्वलाय नमः।Om Bhujangabharanojvalaya Namaha।
35ॐ इक्षुधन्विने नमः।Om Ikshudhanvine Namaha।
36ॐ पुष्पबाणाय नमः।Om Pushpabanaya Namaha।
37ॐ महारूपाय नमः।Om Maharupaya Namaha।
38ॐ महाप्रभवे नमः।Om Mahaprabhave Namaha।
39ॐ मायादेवीसुताय नमः।Om Mayadevisutaya Namaha।
40ॐ मान्याय नमः।Om Manyaya Namaha।
41ॐ महनीयाय नमः।Om Mahaniyaya Namaha।
42ॐ महागुणाय नमः।Om Mahagunaya Namaha।
43ॐ महाशैवाय नमः।Om Mahashaivaya Namaha।
44ॐ महारुद्राय नमः।Om Maharudraya Namaha।
45ॐ वैष्णवाय नमः।Om Vaishnavaya Namaha।
46ॐ विष्णुपूजकाय नमः।Om Vishnupujakaya Namaha।
47ॐ विघ्नेशाय नमः।Om Vighneshaya Namaha।
48ॐ वीरभद्रेशाय नमः।Om Virabhadreshaya Namaha।
49ॐ भैरवाय नमः।Om Bhairavaya Namaha।
50ॐ षण्मुखप्रियाय नमः।Om Shanmukhapriyaya Namaha।
51ॐ मेरुशृङ्गसमासीनाय नमः।Om Merushringasamasinaya Namaha।
52ॐ मुनिसङ्घनिषेविताय नमः।Om Munisanghanishevitaya Namaha।
53ॐ देवाय नमः।Om Devaya Namaha।
54ॐ भद्राय नमः।Om Bhadraya Namaha।
55ॐ जगन्नाथाय नमः।Om Jagannathaya Namaha।
56ॐ गणनाथाय नमः।Om Gananathaya Namaha।
57ॐ गणेश्वराय नमः।Om Ganeshvaraya Namaha।
58ॐ महायोगिने नमः।Om Mahayogine Namaha।
59ॐ महामायिने नमः।Om Mahamayine Namaha।
60ॐ महाज्ञानिने नमः।Om Mahagyanine Namaha।
61ॐ महास्थिराय नमः।Om Mahasthiraya Namaha।
62ॐ देवशास्त्रे नमः।Om Devashastre Namaha।
63ॐ भूतशास्त्रे नमः।Om Bhutashastre Namaha।
64ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः।Om Bhimahasaparakramaya Namaha।
65ॐ नागहाराय नमः।Om Nagaharaya Namaha।
66ॐ नागकेशाय नमः।Om Nagakeshaya Namaha।
67ॐ व्योमकेशाय नमः।Om Vyomakeshaya Namaha।
68ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namaha।
69ॐ सगुणाय नमः।Om Sagunaya Namaha।
70ॐ निर्गुणाय नमः।Om Nirgunaya Namaha।
71ॐ नित्याय नमः।Om Nityaya Namaha।
72ॐ नित्यतृप्ताय नमः।Om Nityatriptaya Namaha।
73ॐ निराश्रयाय नमः।Om Nirashrayaya Namaha।
74ॐ लोकाश्रयाय नमः।Om Lokashrayaya Namaha।
75ॐ गणाधीशाय नमः।Om Ganadhishaya Namaha।
76ॐ चतुःषष्टिकलामयाय नमः।Om Chatuhshashtikalamayaya Namaha।
77ॐ ऋग्यजुःसामाथर्वात्मने नमः।Om Rigyajuhsamatharvatmane Namaha।
78ॐ मल्लकासुरभञ्जनाय नमः।Om Mallakasurabhanjanaya Namaha।
79ॐ त्रिमूर्तये नमः।Om Trimurtaye Namaha।
80ॐ दैत्यमथनाय नमः।Om Daityamathanaya Namaha।
81ॐ प्रकृतये नमः।Om Prakritaye Namaha।
82ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।Om Purushottamaya Namaha।
83ॐ कालज्ञानिने नमः।Om Kalagyanine Namaha।
84ॐ महाज्ञानिने नमः।Om Mahagyanine Namaha।
85ॐ कामदाय नमः।Om Kamadaya Namaha।
86ॐ कमलेक्षणाय नमः।Om Kamalekshanaya Namaha।
87ॐ कल्पवृक्षाय नमः।Om Kalpavrikshaya Namaha।
88ॐ महावृक्षाय नमः।Om Mahavrikshaya Namaha।
89ॐ विद्यावृक्षाय नमः।Om Vidyavrikshaya Namaha।
90ॐ विभूतिदाय नमः।Om Vibhutidaya Namaha।
91ॐ संसारतापविच्छेत्रे नमः।Om Samsaratapavichchhetre Namaha।
92ॐ पशुलोकभयङ्कराय नमः।Om Pashulokabhayankaraya Namaha।
93ॐ रोगहन्त्रे नमः।Om Rogahantre Namaha।
94ॐ प्राणदात्रे नमः।Om Pranadatre Namaha।
95ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः।Om Paragarvavibhanjanaya Namaha।
96ॐ सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाय नमः।Om Sarvashastrartha Tatvagyaya Namaha।
97ॐ नीतिमते नमः।Om Nitimate Namaha।
98ॐ पापभञ्जनाय नमः।Om Papabhanjanaya Namaha।
99ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय नमः।Om Pushkalapurnasamyuktaya Namaha।
100ॐ परमात्मने नमः।Om Paramatmane Namaha।
101ॐ सताङ्गतये नमः।Om Satangataye Namaha।
102ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः।Om Anantadityasankashaya Namaha।
103ॐ सुब्रह्मण्यानुजाय नमः।Om Subrahmanyanujaya Namaha।
104ॐ बलिने नमः।Om Baline Namaha।
105ॐ भक्तानुकम्पिने नमः।Om Bhaktanukampine Namaha।
106ॐ देवेशाय नमः।Om Deveshaya Namaha।
107ॐ भगवते नमः।Om Bhagavate Namaha।
108ॐ भक्तवत्सलाय नमः।Om Bhaktavatsalaya Namaha।

 

Leave a Reply