Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Shri Gayatri Ji Ki Aarti

Jayati Jai Gayatri Mata

Jayati Jai Gayatri Mata
Sat Marag Par Hamein Chalao Jo Hai Sukhdata

Jayati Jai Gayatri Mata

Aadi Shakti Tum Alakh Niranjan Jag Paalan Karti
Dukh Shok Bhaya-Klesh Kalah Daridya Dainya Harti
Jayati Jai Gayatri Mata

Brahm Roopni, Pranat Palini Jagatdhaatra Ambe
Bhav Bhaya Haari, Jan Hitkaari, Sukhda Jagdambe
Jayati Jai Gayatri Mata

Bhayaharini, Bhavtarini Anaghe, Aj Aanand Rashee
Avikaari , Agh Hari, Avichlit, Amle Avinashee
Jayati Jai Gayatri Mata

Kaamdhenu Sat Chit Aananda Jay Ganga Geeta
Savita Ki Shashvati, Shakti Tum Savitri Seeta
Jayati Jai Gayatri Mata

Rigu, Yaju, Saam, Atharva, Pranayani, Pranav Mahamahime
Kundalini Sahastrar Sushumna Shobha Gun Garime
Jayati Jai Gayatri Mata

Swaha, Swadha, Shachi, Bhrahmani Radha Rudrani
Jay Satroopa , Vaani ,Vidya Kamala Kalyani
Jayati Jai Gayatri Mata

Snehsani Karunamaya Mata Charan-Sharan Deejay
Bilakh Rahe Hum Shishu-Sut Tere Daya Drashti Keejai
Jayati Jai Gayatri Mata

Kaam, Krodh, Mad, Lobh, Dumbh, Durbhav, Dwesh Hariye
Shudh-Budhi, Nispaap, Hridaya Man Ko Pavitra Kariye
Jayati Jai Gayatri Mata

Tum Samarth Sub Bhaati Tarini, Tushti Pushti Trata
Sat Maarag Par Hume Chalao, Jo Hai Sukhdata
Jayati Jai Gayatri Mata

Jayati Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Gayatri Mata

Leave a Reply