Mangala Gauri Astottara Satanamavali | 108 Names of Mangala Gowri

Mangala Gauri Astottara Satanamavali

S.noMantras in HindiMantras in English
1ॐ श्री गौर्यै नमः।Om Shri Gauryai Namaha।
2ॐ गणेशजनन्यै नमः।Om Ganeshajananyai Namaha।
3ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः।Om Girirajatanudbhavayai Namaha।
4ॐ गुहाम्बिकायै नमः।Om Guhambikayai Namaha।
5ॐ जगन्मात्रे नमः।Om Jaganmatre Namaha।
6ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः।Om Gangadharakutumbinyai Namaha।
7ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः।Om Virabhadraprasuve Namaha।
8ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः।Om Vishvavyapinyai Namaha।
9ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।Om Vishvarupinyai Namaha।
10ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः।Om Ashtamurtyatmikayai Namaha।
11ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः।Om Kashtadaridryashamanyai Namaha।
12ॐ शिवायै नमः।Om Shivayai Namaha।
13ॐ शांभव्यै नमः।Om Shambhavyai Namaha।
14ॐ शंकर्यै नमः।Om Shankaryai Namaha।
15ॐ बालायै नमः।Om Balayai Namaha।
16ॐ भवान्यै नमः।Om Bhavanyai Namaha।
17ॐ भद्रदायिन्यै नमः।Om Bhadradayinyai Namaha।
18ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः।Om Mangalyadayinyai Namaha।
19ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।Om Sarvamangalayai Namaha।
20ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।Om Manjubhashinyai Namaha।
21ॐ महेश्वर्यै नमः।Om Maheshawaryai Namaha।
22ॐ महामायायै नमः।Om Mahamayayai Namaha।
23ॐ मन्त्राराध्यायै नमः।Om Mantraradhyayai Namaha।
24ॐ महाबलायै नमः।Om Mahabalayai Namaha।
25ॐ हेमाद्रिजायै नमः।Om Hemadrijayai Namaha।
26ॐ हैमवत्यै नमः।Om Haimavatyai Namaha।
27ॐ पार्वत्यै नमः।Om Parvatyai Namaha।
28ॐ पापनाशिन्यै नमः।Om Papanashinyai Namaha।
29ॐ नारायणांशजायै नमः।Om Narayananshajayai Namaha।
30ॐ नित्यायै नमः।Om Nityayai Namaha।
31ॐ निरीशायै नमः।Om Nirishayai Namaha।
32ॐ निर्मलायै नमः।Om Nirmalayai Namaha।
33ॐ अम्बिकायै नमः।Om Ambikayai Namaha।
34ॐ मृडान्यै नमः।Om Mridanyai Namaha।
35ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः।Om Munisansevyayai Namaha।
36ॐ मानिन्यै नमः।Om Maninyai Namaha।
37ॐ मेनकात्मजायै नमः।Om Menakatmajayai Namaha।
38ॐ कुमार्यै नमः।Om Kumaryai Namaha।
39ॐ कन्यकायै नमः।Om Kanyakayai Namaha।
40ॐ दुर्गायै नमः।Om Durgayai Namaha।
41ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः।Om Kalidoshanishudinyai Namaha।
42ॐ कात्यायिन्यै नमः।Om Katyayinyai Namaha।
43ॐ कृपापूर्णायै नमः।Om Kripapurnayai Namaha।
44ॐ कल्याण्यै नमः।Om Kalyanyai Namaha।
45ॐ कमलार्चितायै नमः।Om Kamalarchitayai Namaha।
46ॐ सत्यै नमः।Om Satyai Namaha।
47ॐ सर्वमय्यै नमः।Om Sarvamayyai Namaha।
48ॐ सौभाग्यदायै नमः।Om Saubhagyadayai Namaha।
49ॐ सरस्वत्यै नमः।Om Saraswatyai Namaha।
50ॐ अमलायै नमः।Om Amalayai Namaha।
51ॐ अमरसंसेव्यायै नमः।Om Amarasansevyayai Namaha।
52ॐ अन्नपूर्णायै नमः।Om Annapurnayai Namaha।
53ॐ अमृतेश्वर्यै नमः।Om Amriteshwaryai Namaha।
54ॐ अखिलागमसंस्तुतायै नमः।Om Akhilagamasanstutayai Namaha।
55ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः।Om Sukhasachchitsudharasayai Namaha।
56ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः।Om Balyaradhitabhuteshayai Namaha।
57ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः।Om Bhanukotisamadyutaye Namaha।
58ॐ हिरण्मय्यै नमः।Om Hiranmayyai Namaha।
59ॐ परायै नमः।Om Parayai Namaha।
60ॐ सूक्ष्मायै नमः।Om Sukshmayai Namaha।
61ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः।Om Shitanshukritashekharayai Namaha।
62ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः।Om Haridrakumkumaradhyayai Namaha।
63ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः।Om Sarvakalasumangalyai Namaha।
64ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः।Om Sarvabhogapradayai Namaha।
65ॐ सामशिखायै नमः।Om Samashikhayai Namaha।
66ॐ वेदन्तलक्षणायै नमः।Om Vedantalakshanayai Namaha।
67ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः।Om Karmabrahmamayyai Namaha।
68ॐ कामकलनायै नमः।Om Kamakalanayai Namaha।
69ॐ कांक्षितार्थदायै नमः।Om Kankshitarthadayai Namaha।
70ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः।Om Chandrarkayitatankayai Namaha।
71ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः।Om Chidambarasharirinyai Namaha।
72ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः।Om Shrichakravasinyai Namaha।
73ॐ देव्यै नमः।Om Devyai Namaha।
74ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः।Om Kameshwarapatnyai Namaha।
75ॐ कमलायै नमः।Om Kamalayai Namaha।
76ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः।Om Mararatipriyardhangyai Namaha।
77ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः।Om Markandeyavarapradayai Namaha।
78ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः।Om Putrapautravarapradayai Namaha।
79ॐ पुण्यायै नमः।Om Punyayai Namaha।
80ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः।Om Purusharthapradayinyai Namaha।
81ॐ सत्यधर्मरतायै नमः।Om Satyadharmaratayai Namaha।
82ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।Om Sarvasakshinyai Namaha।
83ॐ शतशांगरूपिण्यै नमः।Om Shatashangarupinyai Namaha।
84ॐ श्यामलायै नमः।Om Shyamalayai Namaha।
85ॐ बगलायै नमः।Om Bagalayai Namaha।
86ॐ चण्ड्यै नमः।Om Chandyai Namaha।
87ॐ मातृकायै नमः।Om Matrikayai Namaha।
88ॐ भगमालिन्यै नमः।Om Bhagamalinyai Namaha।
89ॐ शूलिन्यै नमः।Om Shulinyai Namaha।
90ॐ विरजायै नमः।Om Virajayai Namaha।
91ॐ स्वाहायै नमः।Om Swahayai Namaha।
92ॐ स्वधायै नमः।Om Swadhayai Namaha।
93ॐ प्रत्यंगिराम्बिकायै नमः।Om Pratyangirambikayai Namaha।
94ॐ आर्यायै नमः।Om Aryayai Namaha।
95ॐ दाक्षायिण्यै नमः।Om Dakshayinyai Namaha।
96ॐ दीक्षायै नमः।Om Dikshayai Namaha।
97ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः।Om Sarvavastuttamottamayai Namaha।
98ॐ शिवाभिधानायै नमः।Om Shivabhidhanayai Namaha।
99ॐ श्रीविद्यायै नमः।Om Shrividyayai Namaha।
100ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः।Om Pranavarthaswarupinyai Namaha।
101ॐ ह्र्रींकार्यै नमः।Om Hrimkaryai Namaha।
102ॐ नादरूपायै नमः।Om Nadarupayai Namaha।
103ॐ त्रिपुरायै नमः।Om Tripurayai Namaha।
104ॐ त्रिगुणायै नमः।Om Trigunayai Namaha।
105ॐ ईश्वर्यै नमः।Om Ishwaryai Namaha।
106ॐ सुन्दर्यै नमः।Om Sundaryai Namaha।
107ॐ स्वर्णगौर्यै नमः।Om Swarnagauryai Namaha।
108ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः।Om Shodashaksharadevatayai Namaha

Leave a Reply