Ganga Ashtottara Shatanamavali | 108 names of Goddess Ganga

Ganga Ashtottara Shatanamavali

S.noMantras in hindiMantras in english
1ॐ गङ्गायै नमः।Om Gangayai Namaha।
2ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः।Om Tripathagadevyai Namaha।
3ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः।Om Shambhumauliviharinyai Namaha।
4ॐ जाह्नव्यै नमः।Om Jahnavyai Namaha।
5ॐ पापहन्त्र्यै नमः।Om Papahantryai Namaha।
6ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।Om Mahapatakanashinyai Namaha।
7ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।Om Patitoddharinyai Namaha।
8ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।Om Srotasvatyai Namaha।
9ॐ परमवेगिन्यै नमः।Om Paramaveginyai Namaha।
10ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूतायै नमः।Om Vishnupadabjasambhutayai Namaha।
11ॐ विष्णुदेहकृतालयायै नमः।Om Vishnudehakritalayayai Namaha।
12ॐ स्वर्गाब्धिनिलयायै नमः।Om Svargabdhinilayayai Namaha।
13ॐ साध्व्यै नमः।Om Sadhvyai Namaha।
14ॐ स्वर्णद्यै नमः।Om Svarnadyai Namaha।
15ॐ सुरनिम्नगायै नमः।Om Suranimnagayai Namaha।
16ॐ मन्दाकिन्यै नमः।Om Mandakinyai Namaha।
17ॐ महावेगायै नमः।Om Mahavegayai Namaha।
18ॐ स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै नमः।Om Svarnashringaprabhedinyai Namaha।
19ॐ देवपूज्यतमायै नमः।Om Devapujyatamayai Namaha।
20ॐ दिव्यायै नमः।Om Divyayai Namaha।
21ॐ दिव्यस्थाननिवासिन्यै नमः।Om Divyasthananivasinyai Namaha।
22ॐ सुचारुनीररुचिरायै नमः।Om Sucharuniraruchirayai Namaha।
23ॐ महापर्वतभेदिन्यै नमः।Om Mahaparvatabhedinyai Namaha।
24ॐ भागीरथ्यै नमः।Om Bhagirathyai Namaha।
25ॐ भगवत्यै नमः।Om Bhagavatyai Namaha।
26ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः।Om Mahamokshapradayinyai Namaha।
27ॐ सिन्धुसङ्गगतायै नमः।Om Sindhusangagatayai Namaha।
28ॐ शुद्धायै नमः।Om Shuddhayai Namaha।
29ॐ रसातलनिवासिन्यै नमः।Om Rasatalanivasinyai Namaha।
30ॐ महाभोगायै नमः।Om Mahabhogayai Namaha।
31ॐ भोगवत्यै नमः।Om Bhogavatyai Namaha।
32ॐ सुभगानन्ददायिन्यै नमः।Om Subhaganandadayinyai Namaha।
33ॐ महापापहरायै नमः।Om Mahapapaharayai Namaha।
34ॐ पुण्यायै नमः।Om Punyayai Namaha।
35ॐ परमाह्लाददायिन्यै नमः।Om Paramahladadayinyai Namaha।
36ॐ पार्वत्यै नमः।Om Parvatyai Namaha।
37ॐ शिवपत्न्यै नमः।Om Shivapatnyai Namaha।
38ॐ शिवशीर्षगतालयायै नमः।Om Shivashirshagatalayayai Namaha।
39ॐ शम्भोर्जटामध्यगतायै नमः।Om Shambhorjatamadhyagatayai Namaha।
40ॐ निर्मलायै नमः।Om Nirmalayai Namaha।
41ॐ निर्मलाननायै नमः।Om Nirmalananayai Namaha।
42ॐ महाकलुषहन्त्र्यै नमः।Om Mahakalushahantryai Namaha।
43ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः।Om Jahnuputryai Namaha।
44ॐ जगत्प्रियायै नमः।Om Jagatpriyayai Namaha।
45ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः।Om Trailokyapavanyai Namaha।
46ॐ पूर्णायै नमः।Om Purnayai Namaha।
47ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।Om Purnabrahmasvarupinyai Namaha।
48ॐ जगत्पूज्यतमायै नमः।Om Jagatpujyatamayai Namaha।
49ॐ चारुरूपिण्यै नमः।Om Charurupinyai Namaha।
50ॐ जगदम्बिकायै नमः।Om Jagadambikayai Namaha।
51ॐ लोकानुग्रहकर्त्र्यै नमः।Om Lokanugrahakartryai Namaha।
52ॐ सर्वलोकदयापरायै नमः।Om Sarvalokadayaparayai Namaha।
53ॐ याम्यभीतिहरायै नमः।Om Yamyabhitiharayai Namaha।
54ॐ तारायै नमः।Om Tarayai Namaha।
55ॐ पारायै नमः।Om Parayai Namaha।
56ॐ संसारतारिण्यै नमः।Om Sansaratarinyai Namaha।
57ॐ ब्रह्माण्डभेदिन्यै नमः।Om Brahmandabhedinyai Namaha।
58ॐ ब्रह्मकमण्डलुकृतालयायै नमः।Om Brahmakamandalukritalayayai Namaha।
59ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।Om Saubhagyadayinyai Namaha।
60ॐ पुंसां निर्वाणपददायिन्यै नमः।Om Punsan Nirvanapadadayinyai Namaha।
61ॐ अचिन्त्यचरितायै नमः।Om Achintyacharitayai Namaha।
62ॐ चारुरुचिरातिमनोहरायै नमः।Om Charuruchiratimanoharayai Namaha।
63ॐ मर्त्यस्थायै नमः।Om Martyasthayai Namaha।
64ॐ मृत्युभयहायै नमः।Om Mrityubhayahayai Namaha।
65ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिन्यै नमः।Om Svargamokshapradayinyai Namaha।
66ॐ पापापहारिण्यै नमः।Om Papapaharinyai Namaha।
67ॐ दूरचारिण्यै नमः।Om Duracharinyai Namaha।
68ॐ वीचिधारिण्यै नमः।Om Vichidharinyai Namaha।
69ॐ कारुण्यपूर्णायै नमः।Om Karunyapurnayai Namaha।
70ॐ करुणामय्यै नमः।Om Karunamayyai Namaha।
71ॐ दुरितनाशिन्यै नमः।Om Duritanashinyai Namaha।
72ॐ गिरिराजसुतायै नमः।Om Girirajasutayai Namaha।
73ॐ गौरीभगिन्यै नमः।Om Gauribhaginyai Namaha।
74ॐ गिरिशप्रियायै नमः।Om Girishapriyayai Namaha।
75ॐ मेनकागर्भसम्भूतायै नमः।Om Menakagarbhasambhutayai Namaha।
76ॐ मैनाकभगिनीप्रियायै नमः।Om Mainakabhaginipriyayai Namaha।
77ॐ आद्यायै नमः।Om Adyayai Namaha।
78ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः।Om Trilokajananyai Namaha।
79ॐ त्रैलोक्यपरिपालिन्यै नमः।Om Trailokyaparipalinyai Namaha।
80ॐ तीर्थश्रेष्ठतमायै नमः।Om Tirthashreshthatamayai Namaha।
81ॐ श्रेष्ठायै नमः।Om Shreshthayai Namaha।
82ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः।Om Sarvatirthamayyai Namaha।
83ॐ शुभायै नमः।Om Shubhayai Namaha।
84ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः।Om Chaturvedamayyai Namaha।
85ॐ सर्वायै नमः।Om Sarvayai Namaha।
86ॐ पितृसन्तृप्तिदायिन्यै नमः।Om Pitrisantriptidayinyai Namaha।
87ॐ शिवदायै नमः।Om Shivadayai Namaha।
88ॐ शिवसायुज्यदायिन्यै नमः।Om Shivasayujyadayinyai Namaha।
89ॐ शिववल्लभायै नमः।Om Shivavallabhayai Namaha।
90ॐ तेजस्विन्यै नमः।Om Tejasvinyai Namaha।
91ॐ त्रिनयनायै नमः।Om Trinayanayai Namaha।
92ॐ त्रिलोचनमनोरमायै नमः।Om Trilochanamanoramayai Namaha।
93ॐ सप्तधारायै नमः।Om Saptadharayai Namaha।
94ॐ शतमुख्यै नमः।Om Shatamukhyai Namaha।
95ॐ सगरान्वयतारिण्यै नमः।Om Sagaranvayatarinyai Namaha।
96ॐ मुनिसेव्यायै नमः।Om Munisevyayai Namaha।
97ॐ मुनिसुतायै नमः।Om Munisutayai Namaha।
98ॐ जह्नुजानुप्रभेदिन्यै नमः।Om Jahnujanuprabhedinyai Namaha।
99ॐ मकरस्थायै नमः।Om Makarasthayai Namaha।
100ॐ सर्वगतायै नमः।Om Sarvagatayai Namaha।
101ॐ सर्वाशुभनिवारिण्यै नमः।Om Sarvashubhanivarinyai Namaha।
102ॐ सुदृश्यायै नमः।Om Sudrishyayai Namaha।
103ॐ चाक्षुषीतृप्तिदायिन्यै नमः।Om Chakshushitriptidayinyai Namaha।
104ॐ मकरालयायै नमः।Om Makaralayayai Namaha।
105ॐ सदानन्दमय्यै नमः।Om Sadanandamayyai Namaha।
106ॐ नित्यानन्ददायै नमः।Om Nityanandadayai Namaha।
107ॐ नगपूजितायै नमः।Om Nagapujitayai Namaha।
108ॐ सर्वदेवाधिदेवैः परिपूज्यपदाम्बुजायै नमः।Om Sarvadevadhidevaih Paripujyapadambujayai Namaha।

Leave a Reply