Bhogeendrulunu Meeru Annamaya Keerthanalu

Bhogeendrulunu Meeru Boyi Ramdu
Vaegaga Meedati Vibhavaalaku

Haruda Poyiraa Ajuda Neevunu Boyi
Tirigiraa Meedati Tirunaallaku
Suralu Munulunu Bhoosuralu Boyiramdu
Araviri Ninnaallu Nalasitiri

Jamuda Poyiraa Sasiyu Neevunu Boyi
Sumukhudavai Raa Surala Goodi
Gumulai Dikpatulu Dikkulaku Boyiramdu
Pramadaana Ninnaallu Badalitiri

Naarada Sanaka Sanamdaadulu
Bhoorivibhavamula Boyiramdu
Dooramugaa Bokittae Torali Vaemkatagiri
Jaeri Nannitlanae Sevimchudee

Lyrics In Telugu:

భోగీంద్రులును మీరు బోయి రండు

వేగగ మీదటి విభవాలకు
హరుడ పోయిరా అజుడ నీవును బోయి

తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్ళకు
సురలు మునులును భూసురలు బోయిరండు

అరవిరి నిన్నాళ్ళు నలసితిరి
జముడ పోయిరా శశియు నీవును బోయి

సుముఖుడవై రా సురల గూడి
గుములై దిక్పతులు దిక్కులకు బోయిరండు

ప్రమదాన నిన్నాళ్ళు బడలితిరి
నారద సనక సనందాదులు

భూరివిభవముల బోయిరండు
దూరముగా బోకిట్టే తొరలి వేంకటగిరి

జేరి నన్నిట్లనే సేవించుడీ

Leave a Reply