Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna in Hindi and English

Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ कृष्णाय नमः।Om Krishnaya Namaha।
2ॐ कमलनाथाय नमः।Om Kamalanathaya Namaha।
3ॐ वासुदेवाय नमः।Om Vasudevaya Namaha।
4ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namaha।
5ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।Om Vasudevatmajaya Namaha।
6ॐ पुण्याय नमः।Om Punyaya Namaha।
7ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।Om Lilamanusha Vigrahaya Namaha।
8ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।Om Shrivatsakaustubhadharaya Namaha।
9ॐ यशोदावत्सलाय नमः।Om Yashodavatsalaya Namaha।
10ॐ हरिये नमः।Om Hariye Namaha।
11ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।Om Chaturbhujattachakrasigada Namaha।
12ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।Om Sankhambujayudayujaya Namaha।
13ॐ देवकीनन्दनाय नमः।Om Devakinandanaya Namaha।
14ॐ श्रीशाय नमः।Om Shrishaya Namaha।
15ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।Om Nandagopapriyatmajaya Namaha।
16ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।Om Yamunavegasamharine Namaha।
17ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।Om Balabhadrapriyanujaya Namaha।
18ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।Om Putanajivitaharaya Namaha।
19ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।Om Shakatasurabhanjanaya Namaha।
20ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।Om Nandavrajajananandine Namaha।
21ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namaha।
22ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।Om Navanitaviliptangaya Namaha।
23ॐ नवनीतनटनाय नमः।Om Navanitanatanaya Namaha।
24ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।Om Muchukundaprasadakaya Namaha।
25ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।Om Shodashastrisahasreshaya Namaha।
26ॐ त्रिभङ्गिने नमः।Om Tribhangine Namaha।
27ॐ मधुराकृतये नमः।Om Madhurakritaye Namaha।
28ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।Om Shukavagamritabdindave Namaha।
29ॐ गोविन्दाय नमः।Om Govindaya Namaha।
30ॐ योगिनांपतये नमः।Om Yoginampataye Namaha।
31ॐ वत्सवाटिचराय नमः।Om Vatsavaticharaya Namaha।
32ॐ अनन्ताय नमः।Om Anantaya Namaha।
33ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।Om Dhenukasurabhanjanaya Namaha।
34ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।Om Trinikrita Trinavartaya Namaha।
35ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।Om Yamalarjunabhanjanaya Namaha।
36ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।Om Uttalottalabhetre Namaha।
37ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।Om Tamalashyamalakritiye Namaha।
38ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।Om Gopagopishwaraya Namaha।
39ॐ योगिने नमः।Om Yogine Namaha।
40ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।Om Kotisuryasamaprabhaya Namaha।
41ॐ इलापतये नमः।Om Ilapataye Namaha।
42ॐ परंज्योतिषे नमः।Om Paramjyotishe Namaha।
43ॐ यादवेंद्राय नमः।Om Yadavendraya Namaha।
44ॐ यदूद्वहाय नमः।Om Yadudvahaya Namaha।
45ॐ वनमालिने नमः।Om Vanamaline Namaha।
46ॐ पीतवसने नमः।Om Pitavasane Namaha।
47ॐ पारिजातापहारकाय नमः।Om Parijatapaharakaya Namaha।
48ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।Om Govarthanchalodhartreya Namaha।
49ॐ गोपालाय नमः।Om Gopalaya Namaha।
50ॐ सर्वपालकाय नमः।Om Sarvapalakaya Namaha।
51ॐ अजाय नमः।Om Ajaya Namaha।
52ॐ निरञ्जनाय नमः।Om Niranjanaya Namaha।
53ॐ कामजनकाय नमः।Om Kamajanakaya Namaha।
54ॐ कञ्जलोचनाय नमः।Om Kanjalochanaya Namaha।
55ॐ मधुघ्ने नमः।Om Madhughne Namaha।
56ॐ मथुरानाथाय नमः।Om Mathuranathaya Namaha।
57ॐ द्वारकानायकाय नमः।Om Dwarakanayakaya Namaha।
58ॐ बलिने नमः।Om Baline Namaha।
59ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।Om Brindavananta Sancharine Namaha।
60ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।Om Tulasidama Bhushanaya Namaha।
61ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।Om Syamantakamarnerhartre Namaha।
62ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।Om Naranarayanatmakaya Namaha।
63ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।Om Kubja Krishnambaradharaya Namaha।
64ॐ मायिने नमः।Om Mayine Namaha।
65ॐ परमपुरुषाय नमः।Om Paramapurushaya Namaha।
66ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namaha।
67ॐ संसारवैरिणॆ नमः।Om Sansaravairine Namaha।
68ॐ कंसारयॆ नमः।Om Kamsaraye Namaha।
69ॐ मुरारयॆ नमः।Om Muraraye Namaha।
70ॐ नाराकान्तकाय नमः।Om Narakantakaya Namaha।
71ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।Om Anadi Brahmacharine Namaha।
72ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।Om Krishnavyasana Karshakaya Namaha।
73ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।Om Shishupalashirashchhetre Namaha।
74ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।Om Duryodhanakulantakaya Namaha।
75ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।Om Vidurakrura Varadaya Namaha।
76ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।Om Vishvarupapradarshakaya Namaha।
77ॐ सत्यवाचॆ नमः।Om Satyavache Namaha।
78ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।Om Satya Sankalpaya Namaha।
79ॐ सत्यभामारताय नमः।Om Satyabhamarataya Namaha।
80ॐ जयिनॆ नमः।Om Jayine Namaha।
81ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।Om Subhadra Purvajaya Namaha।
82ॐ विष्णवॆ नमः।Om Vishnave Namaha।
83ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।Om Bhishmamukti Pradayakaya Namaha।
84ॐ जगद्गुरवॆ नमः।Om Jagadgurave Namaha।
85ॐ जगन्नाथाय नमः।Om Jagannathaya Namaha।
86ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।Om Venunada Visharadaya Namaha।
87ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।Om Vrishabhasura Vidhvansine Namaha।
88ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।Om Banasura Karantakaya Namaha।
89ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।Om Yudhishthira Pratishthatre Namaha।
90ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।Om Barhibarhavatamsakaya Namaha।
91ॐ पार्थसारथये नमः।Om Parthasarathaye Namaha।
92ॐ अव्यक्ताय नमः।Om Avyakta Namaha।
93ॐ गीतामृत महोदधये नमः।Om Gitamrita Mahodadhaye Namaha।
94ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namaha।
95ॐ दामॊदराय नमः।Om Damodaraya Namaha।
96ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।Om Yajnabhoktre Namaha।
97ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।Om Danavendra Vinashakaya Namaha।
98ॐ नारायणाय नमः।Om Narayanaya Namaha।
99ॐ परब्रह्मणॆ नमः।Om Parabrahmane Namaha।
100ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।Om Pannagashana Vahanaya Namaha।
101ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namaha।
102ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।Om Punya Shlokaya Namaha।
103ॐ तीर्थकृते नमः।Om Tirthakrite Namaha।
104ॐ वॆदवॆद्याय नमः।Om Vedavedyaya Namaha।
105ॐ दयानिधयॆ नमः।Om Dayanidhaye Namaha।
106ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।Om Sarvabhutatmakaya Namaha।
107ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।Om Sarvagraha Rupine Namaha।
108ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namaha।
इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णाIthi shri krishnastothara shatanamavali sampurnam

 

Leave a Reply