Ashtottara Shatanamavali of Goddess Tulasi | 108 Names of Goddess Tulasi

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Tulasi

S.noMantras in HindiMantras in English
1ॐ श्री तुलस्यै नमः।Om Shri Tulasyai Namaha।
2ॐ नन्दिन्यै नमः।Om Nandinyai Namaha।
3ॐ देव्यै नमः।Om Devyai Namaha।
4ॐ शिखिन्यै नमः।Om Shikhinyai Namaha।
5ॐ धारिण्यै नमः।Om Dharinyai Namaha।
6ॐ धात्र्यै नमः।Om Dhatryai Namaha।
7ॐ सावित्र्यै नमः।Om Savitryai Namaha।
8ॐ सत्यसन्धायै नमः।Om Satyasandhayai Namaha।
9ॐ कालहारिण्यै नमः।Om Kalaharinyai Namaha।
10ॐ गौर्यै नमः।Om Gauryai Namaha।
11ॐ देवगीतायै नमः।Om Devagitayai Namaha।
12ॐ द्रवीयस्यै नमः।Om Draviyasyai Namaha।
13ॐ पद्मिन्यै नमः।Om Padminyai Namaha।
14ॐ सीतायै नमः।Om Sitayai Namaha।
15ॐ रुक्मिण्यै नमः।Om Rukminyai Namaha।
16ॐ प्रियभूषणायै नमः।Om Priyabhushanayai Namaha।
17ॐ श्रेयस्यै नमः।Om Shreyasyai Namaha।
18ॐ श्रीमत्यै नमः।Om Shrimatyai Namaha।
19ॐ मान्यायै नमः।Om Manyayai Namaha।
20ॐ गौर्यै नमः।Om Gauryai Namaha।
21ॐ गौतमार्चितायै नमः।Om Gautamarchitayai Namaha।
22ॐ त्रेतायै नमः।Om Tretayai Namaha।
23ॐ त्रिपथगायै नमः।Om Tripathagayai Namaha।
24ॐ त्रिपादायै नमः।Om Tripadayai Namaha।
25ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।Om Traimurtyai Namaha।
26ॐ जगत्रयायै नमः।Om Jagatrayayai Namaha।
27ॐ त्रासिन्यै नमः।Om Trasinyai Namaha।
28ॐ गात्रायै नमः।Om Gatrayai Namaha।
29ॐ गात्रियायै नमः।Om Gatriyayai Namaha।
30ॐ गर्भवारिण्यै नमः।Om Garbhavarinyai Namaha।
31ॐ शोभनायै नमः।Om Shobhanayai Namaha।
32ॐ समायै नमः।Om Samayai Namaha।
33ॐ द्विरदायै नमः।Om Dwiradayai Namaha।
34ॐ आराद्यै नमः।Om Aradyai Namaha।
35ॐ यज्ञविद्यायै नमः।Om Yagyavidyayai Namaha।
36ॐ महाविद्यायै नमः।Om Mahavidyayai Namaha।
37ॐ गुह्यविद्यायै नमः।Om Guhyavidyayai Namaha।
38ॐ कामाक्ष्यै नमः।Om kamakshyai Namaha।
39ॐ कुलायै नमः।Om Kulayai Namaha।
40ॐ श्रीयै नमः।Om Shriyai Namaha।
41ॐ भूम्यै नमः।Om Bhumyai Namaha।
42ॐ भवित्र्यै नमः।Om Bhavitryai Namaha।
43ॐ सावित्र्यै नमः।Om Savitryai Namaha।
44ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।Om Saravedavidamvarayai Namaha।
45ॐ शंखिन्यै नमः।Om shankhinyai Namaha।
46ॐ चक्रिण्यै नमः।Om Chakrinyai Namaha।
47ॐ चारिण्यै नमः।Om Charinyai Namaha।
48ॐ चपलेक्षणायै नमः।Om Chapalekshanayai Namaha।
49ॐ पीताम्बरायै नमः।Om Pitambarayai Namaha।
50ॐ प्रोत सोमायै नमः।Om Prota Somayai Namaha।
51ॐ सौरसायै नमः।Om Saurasayai Namaha।
52ॐ अक्षिण्यै नमः।Om Akshinyai Namaha।
53ॐ अम्बायै नमः।Om Ambayai Namaha।
54ॐ सरस्वत्यै नमः।Om Sarasvatyai Namaha।
55ॐ सम्श्रयायै नमः।Om Samshrayayai Namaha।
56ॐ सर्व देवत्यै नमः।Om Sarva Devatyai Namaha।
57ॐ विश्वाश्रयायै नमः।Om Vishvashrayayai Namaha।
58ॐ सुगन्धिन्यै नमः।Om Sugandhinyai Namaha।
59ॐ सुवासनायै नमः।Om Suvasanayai Namaha।
60ॐ वरदायै नमः।Om Varadayai Namaha।
61ॐ सुश्रोण्यै नमः।Om Sushronyai Namaha।
62ॐ चन्द्रभागायै नमः।Om Chandrabhagayai Namaha।
63ॐ यमुनाप्रियायै नमः।Om Yamunapriyayai Namaha।
64ॐ कावेर्यै नमः।Om Kaveryai Namaha।
65ॐ मणिकर्णिकायै नमः।Om Manikarnikayai Namaha।
66ॐ अर्चिन्यै नमः।Om Archinyai Namaha।
67ॐ स्थायिन्यै नमः।Om Sthayinyai Namaha।
68ॐ दानप्रदायै नमः।Om Danapradayai Namaha।
69ॐ धनवत्यै नमः।Om Dhanavatyai Namaha।
70ॐ सोच्यमानसायै नमः।Om Sochyamanasayai Namaha।
71ॐ शुचिन्यै नमः।Om Shuchinyai Namaha।
72ॐ श्रेयस्यै नमः।Om Shreyasyai Namaha।
73ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।Om Pritichintekshanyai Namaha।
74ॐ विभूत्यै नमः।Om Vibhutyai Namaha।
75ॐ आकृत्यै नमः।Om Akrityai Namaha।
76ॐ आविर्भूत्यै नमः।Om Avirbhutyai Namaha।
77ॐ प्रभाविन्यै नमः।Om Prabhavinyai Namaha।
78ॐ गन्धिन्यै नमः।Om Gandhinyai Namaha।
79ॐ स्वर्गिन्यै नमः।Om Swarginyai Namaha।
80ॐ गदायै नमः।Om Gadayai Namaha।
81ॐ वेद्यायै नमः।Om Vedyayai Namaha।
82ॐ प्रभायै नमः।Om Prabhayai Namaha।
83ॐ सारस्यै नमः।Om Sarasyai Namaha।
84ॐ सरसिवासायै नमः।Om Sarasivasayai Namaha।
85ॐ सरस्वत्यै नमः।Om Sarasvatyai Namaha।
86ॐ शरावत्यै नमः।Om Sharavatyai Namaha।
87ॐ रसिन्यै नमः।Om Rasinyai Namaha।
88ॐ काळिन्यै नमः।Om Kalinyai Namaha।
89ॐ श्रेयोवत्यै नमः।Om Shreyovatyai Namaha।
90ॐ यामायै नमः।Om Yamayai Namaha।
91ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।Om Brahmapriyayai Namaha।
92ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।Om Shyamasundarayai Namaha।
93ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।Om Ratnarupinyai Namaha।
94ॐ शमनिधिन्यै नमः।Om Shamanidhinyai Namaha।
95ॐ शतानन्दायै नमः।Om Shatanandayai Namaha।
96ॐ शतद्युतये नमः।Om Shatadyutaye Namaha।
97ॐ शितिकण्ठायै नमः।Om Shitikanthayai Namaha।
98ॐ प्रयायै नमः।Om Prayayai Namaha।
99ॐ धात्र्यै नमः।Om Dhatryai Namaha।
100ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।Om Shri Vrindavanyai Namaha।
101ॐ कृष्णायै नमः।Om Krishnayai Namaha।
102ॐ भक्तवत्सलायै नमः।Om Bhaktavatsalayai Namaha।
103ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।Om Gopikakridayai Namaha।
104ॐ हरायै नमः।Om Harayai Namaha।
105ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।Om Amritarupinyai Namaha।
106ॐ भूम्यै नमः।Om Bhumyai Namaha।
107ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।Om Shri Krishnakantayai Namaha।
108ॐ श्री तुलस्यै नमः।Om Shri Tulasyai Namaha।

Leave a Reply