Ashtottara Shatanamavali of Lord Murugan (Subramanya Swamy)

Ashtottara Shatanamavali of Lord Subramanya Swamy

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ स्कन्दाय नमः।Om Skandaya Namaha।
2ॐ गुहाय नमः।Om Guhaya Namaha।
3ॐ षण्मुखाय नमः।Om Shanmukhaya Namaha।
4ॐ फालनेत्रसुताय नमः।Om Phalanetrasutaya Namaha।
5ॐ प्रभवे नमः।Om Prabhave Namaha।
6ॐ पिङ्गलाय नमः।Om Pingalaya Namaha।
7ॐ कृत्तिकासूनवे नमः।Om Krittikasunave Namaha।
8ॐ शिखिवाहनाय नमः।Om Shikhivahanaya Namaha।
9ॐ द्विषड्भुजाय नमः।Om Dvishadbhujaya Namaha।
10ॐ द्विषण्णेत्राय नमः।Om Dvishannetraya Namaha।
11ॐ शक्तिधराय नमः।Om Shaktidharaya Namaha।
12ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः।Om Pishitashaprabhanjanaya Namaha।
13ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः।Om Tarakasurasanhartre Namaha।
14ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः।Om Rakshobalavimardanaya Namaha।
15ॐ मत्ताय नमः।Om Mattaya Namaha।
16ॐ प्रमत्ताय नमः।Om Pramattaya Namaha।
17ॐ उन्मत्ताय नमः।Om Unmattaya Namaha।
18ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः।Om Surasainyasurakshakaya Namaha।
19ॐ देवासेनापतये नमः।Om Devasenapataye Namaha।
20ॐ प्राज्ञाय नमः।Om Pragyahya Namaha।
21ॐ कृपालवे नमः।Om Kripalave Namaha।
22ॐ भक्तवत्सलाय नमः।Om Bhaktavatsalaya Namaha।
23ॐ उमासुताय नमः।Om Umasutaya Namaha।
24ॐ शक्तिधराय नमः।Om Shaktidharaya Namaha।
25ॐ कुमाराय नमः।Om Kumaraya Namaha।
26ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः।Om Kraunchadaranaya Namaha।
27ॐ सेनानिये नमः।Om Senaniye Namaha।
28ॐ अग्निजन्मने नमः।Om Agnijanmane Namaha।
29ॐ विशाखाय नमः।Om Vishakhaya Namaha।
30ॐ शङ्करात्मजाय नमः।Om Shankaratmajaya Namaha।
31ॐ शिवस्वामिने नमः।Om Shivaswamine Namaha।
32ॐ गणस्वामिने नमः।Om Ganaswamine Namaha।
33ॐ सर्वस्वामिने नमः।Om Sarvaswamine Namaha।
34ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namaha।
35ॐ अनन्तशक्तये नमः।Om Anantashaktaye Namaha।
36ॐ अक्षोभ्याय नमः।Om Akshobhyaya Namaha।
37ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।Om Parvatipriyanandanaya Namaha।
38ॐ गङ्गासुताय नमः।Om Gangasutaya Namaha।
39ॐ शरोद्भूताय नमः।Om Sharodbhutaya Namaha।
40ॐ आहुताय नमः।Om Ahutaya Namaha।
41ॐ पावकात्मजाय नमः।Om Pavakatmajaya Namaha।
42ॐ जृम्भाय नमः।Om Jrimbhaya Namaha।
43ॐ प्रजृम्भाय नमः।Om Prajrimbhaya Namaha।
44ॐ उज्जृम्भाय नमः।Om Ujjrimbhaya Namaha।
45ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः।Om Kamalasanasamstutaya Namaha।
46ॐ एकवर्णाय नमः।Om Ekavarnaya Namaha।
47ॐ द्विवर्णाय नमः।Om Dvivarnaya Namaha।
48ॐ त्रिवर्णाय नमः।Om Trivarnaya Namaha।
49ॐ सुमनोहराय नमः।Om Sumanoharaya Namaha।
50ॐ चुतुर्वर्णाय नमः।Om Chaturvarnaya Namaha।
51ॐ पञ्चवर्णाय नमः।Om Panchavarnaya Namaha।
52ॐ प्रजापतये नमः।Om Prajapataye Namaha।
53ॐ अहस्पतये नमः।Om Ahaspataye Namaha।
54ॐ अग्निगर्भाय नमः।Om Agnigarbhaya Namaha।
55ॐ शमीगर्भाय नमः।Om Shamigarbhaya Namaha।
56ॐ विश्वरेतसे नमः।Om Vishvaretase Namaha।
57ॐ सुरारिघ्ने नमः।Om Surarighne Namaha।
58ॐ हरिद्वर्णाय नमः।Om Haridvarnaya Namaha।
59ॐ शुभकराय नमः।Om Shubhakaraya Namaha।
60ॐ वसुमते नमः।Om Vasumate Namaha।
61ॐ वटुवेषभृते नमः।Om Vatuveshabhrite Namaha।
62ॐ पूष्णे नमः।Om Pushne Namaha।
63ॐ गभस्तये नमः।Om Gabhastaye Namaha।
64ॐ गहनाय नमः।Om Gahanaya Namaha।
65ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।Om Chandravarnaya Namaha।
66ॐ कलाधराय नमः।Om Kaladharaya Namaha।
67ॐ मायाधराय नमः।Om Mayadharaya Namaha।
68ॐ महामायिने नमः।Om Mahamayine Namaha।
69ॐ कैवल्याय नमः।Om Kaivalyaya Namaha।
70ॐ शङ्करात्मजाय नमः।Om Shankaratmajaya Namaha।
71ॐ विश्वयोनये नमः।Om Vishvayonaye Namaha।
72ॐ अमेयात्मने नमः।Om Ameyatmane Namaha।
73ॐ तेजोनिधये नमः।Om Tejonidhaye Namaha।
74ॐ अनामयाय नमः।Om Anamayaya Namaha।
75ॐ परमेष्ठिने नमः।Om Parameshthine Namaha।
76ॐ परब्रह्मणे नमः।Om Parabrahmane Namaha।
77ॐ वेदगर्भाय नमः।Om Vedagarbhaya Namaha।
78ॐ विराट्सुताय नमः।Om Viratsutaya Namaha।
79ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः।Om Pulindakanyabhartre Namaha।
80ॐ महासारस्वतव्रताय नमः।Om Mahasarasvatavrataya Namaha।
81ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः।Om Ashritakhiladatre Namaha।
82ॐ चोरघ्नाय नमः।Om Choraghnaya Namaha।
83ॐ रोगनाशनाय नमः।Om Roganashanaya Namaha।
84ॐ अनन्तमूर्तये नमः।Om Anantamurtaye Namaha।
85ॐ आनन्दाय नमः।Om Anandaya Namaha।
86ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः।Om Shikhandikritaketanaya Namaha।
87ॐ डम्भाय नमः।Om Dambhaya Namaha।
88ॐ परमडम्भाय नमः।Om Paramadambhaya Namaha।
89ॐ महाडम्भाय नमः।Om Mahadambhaya Namaha।
90ॐ वृषाकपये नमः।Om Vrishakapaye Namaha।
91ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः।Om Karanopattadehaya Namaha।
92ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः।Om Karanatitavigrahaya Namaha।
93ॐ अनीश्वराय नमः।Om Anishvaraya Namaha।
94ॐ अमृताय नमः।Om Amritaya Namaha।
95ॐ प्राणाय नमः।Om Pranaya Namaha।
96ॐ प्राणायामपरायणाय नमः।Om Pranayamaparayanaya Namaha।
97ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः।Om Viruddhahantre Namaha।
98ॐ वीरघ्नाय नमः।Om Viraghnaya Namaha।
99ॐ रक्तश्यामगळाय नमः।Om Raktashyamagalaya Namaha।
100ॐ श्यामकन्धराय नमः।Om Shyamakandharaya Namaha।
101ॐ महते नमः।Om Mahate Namaha।
102ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।Om Subrahmanyaya Namaha।
103ॐ गुहप्रीताय नमः।Om Guhapritaya Namaha।
104ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namaha।
105ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।Om Brahmanapriyaya Namaha।
106ॐ वेदवेद्याय नमः।Om Vedavedyaya Namaha।
107ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः।Om Akshayaphalapradaya Namaha।
108ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः।Om Valli Devasenasameta Shri Subrahmanyasvamine Namaha।

 

Leave a Reply