Ashtottara Shatanamavali of Lord Kartikeya(Skanda)

Ashtottara Shatanamavali of Lord Kartikeya

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ ब्रह्मवादिने नमः।Om Brahmavadine Namaha।
2ॐ ब्रह्मणे नमः।Om Brahmane Namaha।
3ॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमः।Om Brahmabrahmanavatsalaya Namaha।
4ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namaha।
5ॐ ब्रह्मदेवाय नमः।Om Brahmadevaya Namaha।
6ॐ ब्रह्मदाय नमः।Om Brahmadaya Namaha।
7ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः।Om Brahmasangrahaya Namaha।
8ॐ पराय नमः।Om Paraya Namaha।
9ॐ परमाय तेजसे नमः।Om Paramaya Tejase Namaha।
10ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः।Om Mangalanancha Mangalaya Namaha।
11ॐ अप्रमेयगुणाय नमः।Om Aprameyagunaya Namaha।
12ॐ मन्त्राणां मन्त्रगाय नमः।Om Mantranam Mantragaya Namaha।
13ॐ सावित्रीमयाय देवाय नमः।Om Savitrimayaya Devaya Namaha।
14ॐ सर्वत्रैवापराजिताय नमः।Om Sarvatraivaparajitaya Namaha।
15ॐ मन्त्राय नमः।Om Mantraya Namaha।
16ॐ सर्वात्मकाय नमः।Om Sarvatmakaya Namaha।
17ॐ देवाय नमः।Om Devaya Namaha।
18ॐ षडक्षरवतां वराय नमः।Om Shadaksharavatam Varaya Namaha।
19ॐ गवां पुत्राय नमः।Gavam Putraya Namaha।
20ॐ सुरारिघ्नाय नमः।Om Surarighnaya Namaha।
21ॐ सम्भवाय नमः।Om Sambhavaya Namaha।
22ॐ भवभावनाय नमः।Om Bhavabhavanaya Namaha।
23ॐ पिनाकिने नमः।Om Pinakine Namaha।
24ॐ शत्रुघ्ने नमः।Om Shatrughne Namaha।
25ॐ कूटाय नमः।Om Kutaya Namaha।
26ॐ स्कन्दाय नमः।Om Skandaya Namaha।
27ॐ सुराग्रण्ये नमः।Om Suragranye Namaha।
28ॐ द्वादशाय नमः।Om Dwadashaya Namaha।
29ॐ भुवे नमः।Om Bhuve Namaha।
30ॐ भुवाय नमः।Om Bhuvaya Namaha।
31ॐ भाविने नमः।Om Bhavine Namaha।
32ॐ भुवःपुत्राय नमः।Om Bhuvah Putraya Namaha।
33ॐ नमस्कृताय नमः।Om Namaskritaya Namaha।
34ॐ नागराजाय नमः।Om Nagarajaya Namaha।
35ॐ सुधर्मात्मने नमः।Om Sudharmatmane Namaha।
36ॐ नाकपृष्ठाय नमः।Om Nakaprishthaya Namaha।
37ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namaha।
38ॐ हेमगर्भाय नमः।Om Hemagarbhaya Namaha।
39ॐ महागर्भाय नमः।Om Mahagarbhaya Namaha।
40ॐ जयाय नमः।Om Jayaya Namaha।
41ॐ विजयेश्वराय नमः।Om Vijayeshwaraya Namaha।
42ॐ कर्त्रे नमः।Om Kartre Namaha।
43ॐ विधात्रे नमः।Om Vidhatre Namaha।
44ॐ नित्याय नमः।Om Nityaya Namaha।
45ॐ अनित्याय नमः।Om Anityaya Namaha।
46ॐ अरिमर्दनाय नमः।Om Arimardanaya Namaha।
47ॐ महासेनाय नमः।Om Mahasenaya Namaha।
48ॐ महातेजसे नमः।Om Mahatejase Namaha।
49ॐ वीरसेनाय नमः।Om Virasenaya Namaha।
50ॐ चमूपतये नमः।Om Chamupataye Namaha।
51ॐ सुरसेनाय नमः।Om Surasenaya Namaha।
52ॐ सुराध्यक्षाय नमः।Om Suradhyakshaya Namaha।
53ॐ भीमसेनाय नमः।Om Bhimasenaya Namaha।
54ॐ निरामयाय नमः।Om Niramayaya Namaha।
55ॐ शौरये नमः।Om Shauraye Namaha।
56ॐ यदवे नमः।Om Yadave Namaha।
57ॐ महातेजसे नमः।Om Mahatejase Namaha।
58ॐ वीर्यवते नमः।Om Viryavate Namaha।
59ॐ सत्यविक्रमाय नमः।Om Satyavikramaya Namaha।
60ॐ तेजोगर्भाय नमः।Om Tejogarbhaya Namaha।
61ॐ असुररिपवे नमः।Om Asuraripave Namaha।
62ॐ सुरमूर्तये नमः।Om Suramurtaye Namaha।
63ॐ सुरोर्जिताय नमः।Om Surorjitaya Namaha।
64ॐ कृतज्ञाय नमः।Om Kritajnaya Namaha।
65ॐ वरदाय नमः।Om Varadaya Namaha।
66ॐ सत्याय नमः।Om Satyaya Namaha।
67ॐ शरण्याय नमः।Om Sharanyaya Namaha।
68ॐ साधुवत्सलाय नमः।Om Sadhuvatsalaya Namaha।
69ॐ सुव्रताय नमः।Om Suvrataya Namaha।
70ॐ सूर्यसङ्काशाय नमः।Om Suryasankashaya Namaha।
71ॐ वह्निगर्भाय नमः।Om Vahnigarbhaya Namaha।
72ॐ रणोत्सुकाय नमः।Om Ranotsukaya Namaha।
73ॐ पिप्पलिने नमः।Om Pippaline Namaha।
74ॐ शीघ्रगाय नमः।Om Shighragaya Namaha।
75ॐ रौद्रये नमः।Om Raudraye Namaha।
76ॐ गाङ्गेयाय नमः।Om Gangeyaya Namaha।
77ॐ रिपुदारणाय नमः।Om Ripudaranaya Namaha।
78ॐ कार्तिकेयाय नमः।Om Kartikeyaya Namaha।
79ॐ प्रभवे नमः।Om Prabhave Namaha।
80ॐ क्षान्ताय नमः।Om Kshantaya Namaha।
81ॐ नीलदंष्ट्राय नमः।Om Niladamshtraya Namaha।
82ॐ महामनसे नमः।Om Mahamanase Namaha।
83ॐ निग्रहाय नमः।Om Nigrahaya Namaha।
84ॐ निग्रहाणां नेत्रे नमः।Om Nigrahanam Netre Namaha।
85ॐ दैत्यसूदनाय नमः।Om Daityasudanaya Namaha।
86ॐ प्रग्रहाय नमः।Om Pragrahaya Namaha।
87ॐ परमानन्दाय नमः।Om Paramanandaya Namaha।
88ॐ क्रोधघ्नाय नमः।Om Krodhaghnaya Namaha।
89ॐ तारकोच्छिदाय नमः।Om Tarakochchhidaya Namaha।
90ॐ कुक्कुटिने नमः।Om Kukkutine Namaha।
91ॐ बहुलाय नमः।Om Bahulaya Namaha।
92ॐ वादिने नमः।Om Vadine Namaha।
93ॐ कामदाय नमः।Om Kamadaya Namaha।
94ॐ भूरिवर्धनाय नमः।Om Bhurivardhanaya Namaha।
95ॐ अमोघाय नमः।Om Amoghaya Namaha।
96ॐ अमृतदाय नमः।Om Amritadaya Namaha।
97ॐ अग्नये नमः।Om Agnaye Namaha।
98ॐ शत्रुघ्नाय नमः।Om Shatrughnaya Namaha।
99ॐ सर्वबोधनाय नमः।Om Sarvabodhanaya Namaha।
100ॐ अनघाय नमः।Om Anaghaya Namaha।
101ॐ अमराय नमः।Om Amaraya Namaha।
102ॐ श्रीमते नमः।Om Shrimate Namaha।
103ॐ उन्नताय नमः।Om Unnataya Namaha।
104ॐ अग्निसम्भवाय नमः।Om Agnisambhavaya Namaha।
105ॐ पिशाचराजाय नमः।Om Pishacharajaya Namaha।
106ॐ सूर्याभाय नमः।Om Suryabhaya Namaha।
107ॐ शिवात्मने नमः।Om Shivatmane Namaha।
108ॐ सनातनाय नमः।Om Sanatanaya Namaha।
॥इति श्रीस्कन्दमहापुराणे माहेश्वरखन्डान्तर्गते कुमारिकाखण्डे
श्रीकार्तिकेयाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥

 

Leave a Reply