Ashtottara Shatanamavali of Lord Hariharaputra

Ashtottara Shatanamavali of Lord Hariharaputra

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ महाशास्त्रे नमः।Om Mahashastre Namaha।
2ॐ विश्वशास्त्रे नमः।Om Vishvashastre Namaha।
3ॐ लोकशास्त्रे नमः।Om Lokashastre Namaha।
4ॐ धर्मशास्त्रे नमः।Om Dharmashastre Namaha।
5ॐ वेदशास्त्रे नमः।Om Vedashastre Namaha।
6ॐ कालशस्त्रे नमः।Om Kalashastre Namaha।
7ॐ गजाधिपाय नमः।Om Gajadhipaya Namaha।
8ॐ गजारूढाय नमः।Om Gajarudhaya Namaha।
9ॐ गणाध्यक्षाय नमः।Om Ganadhyakshaya Namaha।
10ॐ व्याघ्रारूढाय नमः।Om Vyaghrarudhaya Namaha।
11ॐ महद्युतये नमः।Om Mahadyutaye Namaha।
12ॐ गोप्त्रे नमः।Om Goptre Namaha।
13ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः।Om Girvana Samsevyaya Namaha।
14ॐ गतातङ्काय नमः।Om Gatatankaya Namaha।
15ॐ गणाग्रण्ये नमः।Om Ganagranye Namaha।
16ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः।Om Rigvedarupaya Namaha।
17ॐ नक्षत्राय नमः।Om Nakshatraya Namaha।
18ॐ चन्द्ररूपाय नमः।Om Chandrarupaya Namaha।
19ॐ बलाहकाय नमः।Om Balahakaya Namaha।
20ॐ दूर्वाश्यामाय नमः।Om Durvashyamaya Namaha।
21ॐ महारूपाय नमः।Om Maharupaya Namaha।
22ॐ क्रूरदृष्टये नमः।Om Kruradrishtaye Namaha।
23ॐ अनामयाय नमः।Om Anamayaya Namaha।
24ॐ त्रिनेत्राय नमः।Om Trinetraya Namaha।
25ॐ उत्पलकराय नमः।Om Utpalakaraya Namaha।
26ॐ कालहन्त्रे नमः।Om Kalahantre Namaha।
27ॐ नराधिपाय नमः।Om Naradhipaya Namaha।
28ॐ खण्डेन्दु मौलितनयाय नमः।Om Khandendu Maulitanayaya Namaha।
29ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः।Om Kalharakusumapriyaya Namaha।
30ॐ मदनाय नमः।Om Madanaya Namaha।
31ॐ माधवसुताय नमः।Om Madhavasutaya Namaha।
32ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः।Om Mandarakusumarchitaya Namaha।
33ॐ महाबलाय नमः।Om Mahabalaya Namaha।
34ॐ महोत्साहाय नमः।Om Mahotsahaya Namaha।
35ॐ महापापविनाशनाय नमः।Om Mahapapavinashanaya Namaha।
36ॐ महाशूराय नमः।Om Mahashuraya Namaha।
37ॐ महाधीराय नमः।Om Mahadhiraya Namaha।
38ॐ महासर्प विभूषणाय नमः।Om Mahasarpa Vibhushanaya Namaha।
39ॐ असिहस्ताय नमः।Om Asihastaya Namaha।
40ॐ शरधराय नमः।Om Sharadharaya Namaha।
41ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः।Om Halahaladharatmajaya Namaha।
42ॐ अर्जुनेशाय नमः।Om Arjuneshaya Namaha।
43ॐ अग्नि नयनाय नमः।Om Agni Nayanaya Namaha।
44ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः।Om Anangamadanaturaya Namaha।
45ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः।Om Dushtagrahadhipaya Namaha।
46ॐ श्रीदाय नमः।Om Shridaya Namaha।
47ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः।Om Shishtarakshanadikshitaya Namaha।
48ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः।Om Kasturitilakaya Namaha।
49ॐ राजशेखराय नमः।Om Rajashekharaya Namaha।
50ॐ राजसत्तमाय नमः।Om Rajasattamaya Namaha।
51ॐ राजराजार्चिताय नमः।Om Rajarajarchitaya Namaha।
52ॐ विष्णुपुत्राय नमः।Om Vishnuputraya Namaha।
53ॐ वनजनाधिपाय नमः।Om Vanajanadhipaya Namaha।
54ॐ वर्चस्कराय नमः।Om Varchaskaraya Namaha।
55ॐ वररुचये नमः।Om Vararuchaye Namaha।
56ॐ वरदाय नमः।Om Varadaya Namaha।
57ॐ वायुवाहनाय नमः।Om Vayuvahanaya Namaha।
58ॐ वज्रकायाय नमः।Om Vajrakayaya Namaha।
59ॐ खड्गपाणये नमः।Om Khadgapanaye Namaha।
60ॐ वज्रहस्ताय नमः।Om Vajrahastaya Namaha।
61ॐ बलोद्धताय नमः।Om Baloddhataya Namaha।
62ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः।Om Trilokagyaya Namaha।
63ॐ अतिबलाय नमः।Om Atibalaya Namaha।
64ॐ पुष्कलाय नमः।Om Pushkalaya Namaha।
65ॐ वृत्तपावनाय नमः।Om Vrittapavanaya Namaha।
66ॐ पूर्णाधवाय नमः।Om Purnadhavaya Namaha।
67ॐ पुष्कलेशाय नमः।Om Pushkaleshaya Namaha।
68ॐ पाशहस्ताय नमः।Om Pashahastaya Namaha।
69ॐ भयापहाय नमः।Om Bhayapahaya Namaha।
70ॐ फट्काररूपाय नमः।Om Phatkararupaya Namaha।
71ॐ पापघ्नाय नमः।Om Papaghnaya Namaha।
72ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः।Om Pashandarudhirashanaya Namaha।
73ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः।Om Panchapandavasantratre Namaha।
74ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः।Om Parapanchaksharashritaya Namaha।
75ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः।Om Panchavaktrasutaya Namaha।
76ॐ पूज्याय नमः।Om Pujyaya Namaha।
77ॐ पण्डिताय नमः।Om Panditaya Namaha।
78ॐ परमेश्वराय नमः।Om Parameshvaraya Namaha।
79ॐ भवतापप्रशमनाय नमः।Om Bhavatapaprashamanaya Namaha।
80ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः।Om Bhaktabhishta Pradayakaya Namaha।
81ॐ कवये नमः।Om Kavaye Namaha।
82ॐ कवीनामधिपाय नमः।Om Kavinamadhipaya Namaha।
83ॐ कृपालुवे नमः।Om Kripaluve Namaha।
84ॐ क्लेशनाशनाय नमः।Om Kleshanashanaya Namaha।
85ॐ समाय नमः।Om Samaya Namaha।
86ॐ अरूपाय नमः।Om Arupaya Namaha।
87ॐ सेनान्ये नमः।Om Senanye Namaha।
88ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः।Om Bhakta Sampatpradayakaya Namaha।
89ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः।Om Vyaghracharmadharaya Namaha।
90ॐ शूलिने नमः।Om Shuline Namaha।
91ॐ कपालिने नमः।Om Kapaline Namaha।
92ॐ वेणुवादनाय नमः।Om Venuvadanaya Namaha।
93ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।Om Kambukanthaya Namaha।
94ॐ कलरवाय नमः।Om Kalaravaya Namaha।
95ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः।Om Kiritadivibhushanaya Namaha।
96ॐ धूर्जटये नमः।Om Dhurjataye Namaha।
97ॐ वीरनिलयाय नमः।Om Viranilayaya Namaha।
98ॐ वीराय नमः।Om Viraya Namaha।
99ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः।Om Virenduvanditaya Namaha।
100ॐ विश्वरूपाय नमः।Om Vishvarupaya Namaha।
101ॐ वृषपतये नमः।Om Vrishapataye Namaha।
102ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः।Om Vividhartha Phalapradaya Namaha।
103ॐ दीर्घनासाय नमः।Om Dirghanasaya Namaha।
104ॐ महाबाहवे नमः।Om Mahabahave Namaha।
105ॐ चतुर्बाहवे नमः।Om Chaturbahave Namaha।
106ॐ जटाधराय नमः।Om Jatadharaya Namaha।
107ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः।Om Sanakadimunishreshthastutyaya Namaha।
108ॐ हरिहरात्मजाय नमः।Om Hariharatmajaya Namaha।

 

Leave a Reply