Sri Durga Ashtottara Shatanamavali -108 Names Of Goddess Durga

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali

S.no Mantras in Hindi Mantras in english
1 ॐ दुर्गायै नमः Om Durgaayai Namaha
2 ॐ शिवायै नमः Om Sivaayai Namaha
3 ॐ महालक्ष्म्यै नमः Om Mahaalakshmyai Namaha
4 ॐ महागौर्यै नमः Om Mahaagauryai Namaha
5 ॐ चण्डिकायै नमः Om Camdikaayai Namaha
6 ॐ सर्वज्ञायै नमः Om Sarvagnyaayai Namaha
7 ॐ सर्वालोकेश्यै नमः Om Sarvaalokesyai Namaha
8 ॐ सर्वकर्म फलप्रदायै नमः Om Sarvakarma Phalapradaayai Namaha
9 ॐ सर्वतीर्ध मयायै नमः Om Sarvateerdha Mayaayai Namaha
10 ॐ पुण्यायै नमः Om Punyaayai Namaha
11 ॐ देव योनये नमः Om Deva Yonaye Namaha
12 ॐ अयोनिजायै नमः Om Ayonijaayai Namaha
13 ॐ भूमिजायै नमः Om Bhoomijaayai Namaha
14 ॐ निर्गुणायै नमः Om Nirgunaayai Namaha
15 ॐ आधारशक्त्यै नमः Om Aadhaarasaktyai Namaha
16 ॐ अनीश्वर्यै नमः Om Aneesvaryai Namaha
17 ॐ निरहङ्कारायै नमः Om Nirahamkaaraayai Namaha
18 ॐ सर्वगर्वविमर्दिन्यै नमः Om Sarvagarvavimardinyai Namaha
19 ॐ सर्वलोकप्रियायै नमः Om Sarvalokapriyaayai Namaha
20 ॐ वाण्यै नमः Om Vaanyai Namaha
21 ॐ सर्वविध्यादि देवतायै नमः Om Sarvavidhyaadi Devataayai Namaha
22 ॐ पार्वत्यै नमः Om Paarvatyai Namaha
23 ॐ देवमात्रे नमः Om Devamaatre Namaha
24 ॐ वनीश्यै नमः Om Vaneesyai Namaha
25 ॐ विन्ध्य वासिन्यै नमः Om Vimdhya Vaasinyai Namaha
26 ॐ तेजोवत्यै नमः Om Tejovatyai Namaha
27 ॐ महामात्रे नमः Om Mahaamaatre Namaha
28 ॐ कोटिसूर्य समप्रभायै नमः Om Kotisoorya Samaprabhaayai Namaha
29 ॐ देवतायै नमः Om Devataayai Namaha
30 ॐ वह्निरूपायै नमः Om Vahniroopaayai Namaha
31 ॐ सतेजसे नमः Om Satejase Namaha
32 ॐ वर्णरूपिण्यै नमः Om Varnaroopinyai Namaha
33 ॐ गुणाश्रयायै नमः Om Gunaasrayaayai Namaha
34 ॐ गुणमध्यायै नमः Om Gunamadhyaayai Namaha
35 ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः Om Gunatrayavivarjitaayai Namaha
36 ॐ कर्मज्ञान प्रदायै नमः Om Karmagnyaana Pradaayai Namaha
37 ॐ कान्तायै नमः Om Kaamtaayai Namaha
38 ॐ सर्वसंहार कारिण्यै नमः Om Sarvasamhaara Kaarinyai Namaha
39 ॐ धर्मज्ञानायै नमः Om Dharmagnyaanaayai Namaha
40 ॐ धर्मनिष्टायै नमः Om Dharmanishtaayai Namaha
41 ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः Om Sarvakarmavivarjitaayai Namaha
42 ॐ कामाक्ष्यै नमः Om Kaamaakshyai Namaha
43 ॐ कामासंहन्त्र्यै नमः Om Kaamaasamhamtryai Namaha
44 ॐ कामक्रोध विवर्जितायै नमः Om Kaamakrodha Vivarjitaayai Namaha
45 ॐ शाङ्कर्यै नमः Om Saamkaryai Namaha
46 ॐ शाम्भव्यै नमः Om Saambhavyai Namaha
47 ॐ शान्तायै नमः Om Saamtaayai Namaha
48 ॐ चन्द्रसुर्याग्निलोचनायै नमः Om Camdrasuryaagnilocanaayai Namaha
49 ॐ सुजयायै नमः Om Sujayaayai Namaha
50 ॐ जयायै नमः Om Jayaayai Namaha
51 ॐ भूमिष्ठायै नमः Om Bhoomishthaayai Namaha
52 ॐ जाह्नव्यै नमः Om Jaahnavyai Namaha
53 ॐ जनपूजितायै नमः Om Janapoojitaayai Namaha
54 ॐ शास्त्रायै नमः Om Saastraayai Namaha
55 ॐ शास्त्रमयायै नमः Om Saastramayaayai Namaha
56 ॐ नित्यायै नमः Om Nityaayai Namaha
57 ॐ शुभायै नमः Om Subhaayai Namaha
58 ॐ चन्द्रार्धमस्तकायै नमः Om Camdraardhamastakaayai Namaha
59 ॐ भारत्यै नमः Om Bhaaratyai Namaha
60 ॐ भ्रामर्यै नमः Om Bhraamaryai Namaha
61 ॐ कल्पायै नमः Om Kalpaayai Namaha
62 ॐ कराल्यै नमः Om Karaalyai Namaha
63 ॐ कृष्ण पिङ्गलायै नमः Om Krushna Pimgalaayai Namaha
64 ॐ ब्राह्म्यै नमः Om Braahmyai Namaha
65 ॐ नारायण्यै नमः Om Naaraayanyai Namaha
66 ॐ रौद्र्यै नमः Om Raudryai Namaha
67 ॐ चन्द्रामृत परिवृतायै नमः Om Camdraamruta Parivrutaayai Namaha
68 ॐ ज्येष्ठायै नमः Om Jyeshthaayai Namaha
69 ॐ इन्दिरायै नमः Om Imdiraayai Namaha
70 ॐ महामायायै नमः Om Mahaamaayaayai Namaha
71 ॐ जगत्सृष्ट्याधिकारिण्यै नमः Om Jagatsrushtyaadhikaarinyai Namaha
72 ॐ ब्रह्माण्ड कोटि संस्थानायै नमः Om Brahmaamda Koti Samsthaanaayai Namaha
73 ॐ कामिन्यै नमः Om Kaaminyai Namaha
74 ॐ कमलालयायै नमः Om Kamalaalayaayai Namaha
75 ॐ कात्यायन्यै नमः Om Kaatyaayanyai Namaha
76 ॐ कलातीतायै नमः Om Kalaateetaayai Namaha
77 ॐ कालसंहारकारिण्यै नमः Om Kaalasamhaarakaarinyai Namaha
78 ॐ योगानिष्ठायै नमः Om Yogaanishthaayai Namaha
79 ॐ योगिगम्यायै नमः Om Yogigamyaayai Namaha
80 ॐ योगध्येयायै नमः Om Yogadhyeyaayai Namaha
81 ॐ तपस्विन्यै नमः Om Tapasvinyai Namaha
82 ॐ ज्ञानरूपायै नमः Om Gnyaanaroopaayai Namaha
83 ॐ निराकारायै नमः Om Niraakaaraayai Namaha
84 ॐ भक्ताभीष्ट फलप्रदायै नमः Om Bhaktaabheeshta Phalapradaayai Namaha
85 ॐ भूतात्मिकायै नमः Om Bhootaatmikaayai Namaha
86 ॐ भूतमात्रे नमः Om Bhootamaatre Namaha
87 ॐ भूतेश्यै नमः Om Bhootesyai Namaha
88 ॐ भूतधारिण्यै नमः Om Bhootadhaarinyai Namaha
89 ॐ स्वधानारी मध्यगतायै नमः Om Svadhaanaaree Madhyagataayai Namaha
90 ॐ षडाधाराधि वर्धिन्यै नमः Om Shadaadhaaraadhi Vardhinyai Namaha
91 ॐ मोहितायै नमः Om Mohitaayai Namaha
92 ॐ अंशुभवायै नमः Om Amsubhavaayai Namaha
93 ॐ शुभ्रायै नमः Om Subhraayai Namaha
94 ॐ सूक्ष्मायै नमः Om Sookshmaayai Namaha
95 ॐ मात्रायै नमः Om Maatraayai Namaha
96 ॐ निरालसायै नमः Om Niraalasaayai Namaha
97 ॐ निमग्नायै नमः Om Nimagnaayai Namaha
98 ॐ नीलसङ्काशायै नमः Om Neelasamkaasaayai Namaha
99 ॐ नित्यानन्दिन्यै नमः Om Nityaanamdinyai Namaha
100 ॐ हरायै नमः Om Haraayai Namaha
101 ॐ परायै नमः Om Paraayai Namaha
102 ॐ सर्वज्ञानप्रदायै नमः Om Sarvagnyaanapradaayai Namaha
103 ॐ अनन्तायै नमः Om Anamtaayai Namaha
104 ॐ सत्यायै नमः Om Satyaayai Namaha
105 ॐ दुर्लभ रूपिण्यै नमः Om Durlabha Roopinyai Namaha
106 ॐ सरस्वत्यै नमः Om Sarasvatyai Namaha
107 ॐ सर्वगतायै नमः Om Sarvagataayai Namaha
108 ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै नमः Om Sarvaabheeshtapradaayinyai Namaha

 

Leave a Reply