Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali(Lord Ayyappan)

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali

s.no Mantra in Hindi Mantra in English
1 ॐ महाशास्त्रे नमः। Om Mahashastre Namaha।
2 ॐ महादेवाय नमः। Om Mahadevaya Namaha।
3 ॐ महादेवसुताय नमः। Om Mahadevasutaya Namaha।
4 ॐ अव्याय नमः। Om Avyaya Namaha।
5 ॐ लोककर्त्रे नमः। Om Lokakartre Namaha।
6 ॐ लोकभर्त्रे नमः। Om Lokabhartre Namaha।
7 ॐ लोकहर्त्रे नमः। Om Lokahartre Namaha।
8 ॐ परात्पराय नमः। Om Paratparaya Namaha।
9 ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः। Om Trilokarakshakaya Namaha।
10 ॐ धन्विने नमः। Om Dhanvine Namaha।
11 ॐ तपस्विने नमः। Om Tapasvine Namaha।
12 ॐ भूतसैनिकाय नमः। Om Bhutasainikaya Namaha।
13 ॐ मन्त्रवेदिने नमः। Om Mantravedine Namaha।
14 ॐ महावेदिने नमः। Om Mahavedine Namaha।
15 ॐ मारुताय नमः। Om Marutaya Namaha।
16 ॐ जगदीश्वराय नमः। Om Jagadishvaraya Namaha।
17 ॐ लोकाध्यक्षाय नमः। Om Lokadhyakshaya Namaha।
18 ॐ अग्रण्ये नमः। Om Agranye Namaha।
19 ॐ श्रीमते नमः। Om Shrimate Namaha।
20 ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः। Om Aprameyaparakramaya Namaha।
21 ॐ सिम्हारूढाय नमः। Om Simharudhaya Namaha।
22 ॐ गजारूढाय नमः। Om Gajarudhaya Namaha।
23 ॐ हयारूढाय नमः। Om Hayarudhaya Namaha।
24 ॐ महेश्वराय नमः। Om Maheshvaraya Namaha।
25 ॐ नानाशस्त्रधराय नमः। Om Nanashastradharaya Namaha।
26 ॐ अनर्घाय नमः। Om Anarghaya Namaha।
27 ॐ नानाविद्या विशारदाय नमः। Om Nanavidya Visharadaya Namaha।
28 ॐ नानारूपधराय नमः। Om Nanarupadharaya Namaha।
29 ॐ वीराय नमः। Om Viraya Namaha।
30 ॐ नानाप्राणिनिवेषिताय नमः। Om Nanapraniniveshitaya Namaha।
31 ॐ भूतेशाय नमः। Om Bhuteshaya Namaha।
32 ॐ भूतिदाय नमः। Om Bhutidaya Namaha।
33 ॐ भृत्याय नमः। Om Bhrityaya Namaha।
34 ॐ भुजङ्गाभरणोज्वलाय नमः। Om Bhujangabharanojvalaya Namaha।
35 ॐ इक्षुधन्विने नमः। Om Ikshudhanvine Namaha।
36 ॐ पुष्पबाणाय नमः। Om Pushpabanaya Namaha।
37 ॐ महारूपाय नमः। Om Maharupaya Namaha।
38 ॐ महाप्रभवे नमः। Om Mahaprabhave Namaha।
39 ॐ मायादेवीसुताय नमः। Om Mayadevisutaya Namaha।
40 ॐ मान्याय नमः। Om Manyaya Namaha।
41 ॐ महनीयाय नमः। Om Mahaniyaya Namaha।
42 ॐ महागुणाय नमः। Om Mahagunaya Namaha।
43 ॐ महाशैवाय नमः। Om Mahashaivaya Namaha।
44 ॐ महारुद्राय नमः। Om Maharudraya Namaha।
45 ॐ वैष्णवाय नमः। Om Vaishnavaya Namaha।
46 ॐ विष्णुपूजकाय नमः। Om Vishnupujakaya Namaha।
47 ॐ विघ्नेशाय नमः। Om Vighneshaya Namaha।
48 ॐ वीरभद्रेशाय नमः। Om Virabhadreshaya Namaha।
49 ॐ भैरवाय नमः। Om Bhairavaya Namaha।
50 ॐ षण्मुखप्रियाय नमः। Om Shanmukhapriyaya Namaha।
51 ॐ मेरुशृङ्गसमासीनाय नमः। Om Merushringasamasinaya Namaha।
52 ॐ मुनिसङ्घनिषेविताय नमः। Om Munisanghanishevitaya Namaha।
53 ॐ देवाय नमः। Om Devaya Namaha।
54 ॐ भद्राय नमः। Om Bhadraya Namaha।
55 ॐ जगन्नाथाय नमः। Om Jagannathaya Namaha।
56 ॐ गणनाथाय नमः। Om Gananathaya Namaha।
57 ॐ गणेश्वराय नमः। Om Ganeshvaraya Namaha।
58 ॐ महायोगिने नमः। Om Mahayogine Namaha।
59 ॐ महामायिने नमः। Om Mahamayine Namaha।
60 ॐ महाज्ञानिने नमः। Om Mahagyanine Namaha।
61 ॐ महास्थिराय नमः। Om Mahasthiraya Namaha।
62 ॐ देवशास्त्रे नमः। Om Devashastre Namaha।
63 ॐ भूतशास्त्रे नमः। Om Bhutashastre Namaha।
64 ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः। Om Bhimahasaparakramaya Namaha।
65 ॐ नागहाराय नमः। Om Nagaharaya Namaha।
66 ॐ नागकेशाय नमः। Om Nagakeshaya Namaha।
67 ॐ व्योमकेशाय नमः। Om Vyomakeshaya Namaha।
68 ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namaha।
69 ॐ सगुणाय नमः। Om Sagunaya Namaha।
70 ॐ निर्गुणाय नमः। Om Nirgunaya Namaha।
71 ॐ नित्याय नमः। Om Nityaya Namaha।
72 ॐ नित्यतृप्ताय नमः। Om Nityatriptaya Namaha।
73 ॐ निराश्रयाय नमः। Om Nirashrayaya Namaha।
74 ॐ लोकाश्रयाय नमः। Om Lokashrayaya Namaha।
75 ॐ गणाधीशाय नमः। Om Ganadhishaya Namaha।
76 ॐ चतुःषष्टिकलामयाय नमः। Om Chatuhshashtikalamayaya Namaha।
77 ॐ ऋग्यजुःसामाथर्वात्मने नमः। Om Rigyajuhsamatharvatmane Namaha।
78 ॐ मल्लकासुरभञ्जनाय नमः। Om Mallakasurabhanjanaya Namaha।
79 ॐ त्रिमूर्तये नमः। Om Trimurtaye Namaha।
80 ॐ दैत्यमथनाय नमः। Om Daityamathanaya Namaha।
81 ॐ प्रकृतये नमः। Om Prakritaye Namaha।
82 ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। Om Purushottamaya Namaha।
83 ॐ कालज्ञानिने नमः। Om Kalagyanine Namaha।
84 ॐ महाज्ञानिने नमः। Om Mahagyanine Namaha।
85 ॐ कामदाय नमः। Om Kamadaya Namaha।
86 ॐ कमलेक्षणाय नमः। Om Kamalekshanaya Namaha।
87 ॐ कल्पवृक्षाय नमः। Om Kalpavrikshaya Namaha।
88 ॐ महावृक्षाय नमः। Om Mahavrikshaya Namaha।
89 ॐ विद्यावृक्षाय नमः। Om Vidyavrikshaya Namaha।
90 ॐ विभूतिदाय नमः। Om Vibhutidaya Namaha।
91 ॐ संसारतापविच्छेत्रे नमः। Om Samsaratapavichchhetre Namaha।
92 ॐ पशुलोकभयङ्कराय नमः। Om Pashulokabhayankaraya Namaha।
93 ॐ रोगहन्त्रे नमः। Om Rogahantre Namaha।
94 ॐ प्राणदात्रे नमः। Om Pranadatre Namaha।
95 ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः। Om Paragarvavibhanjanaya Namaha।
96 ॐ सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाय नमः। Om Sarvashastrartha Tatvagyaya Namaha।
97 ॐ नीतिमते नमः। Om Nitimate Namaha।
98 ॐ पापभञ्जनाय नमः। Om Papabhanjanaya Namaha।
99 ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय नमः। Om Pushkalapurnasamyuktaya Namaha।
100 ॐ परमात्मने नमः। Om Paramatmane Namaha।
101 ॐ सताङ्गतये नमः। Om Satangataye Namaha।
102 ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः। Om Anantadityasankashaya Namaha।
103 ॐ सुब्रह्मण्यानुजाय नमः। Om Subrahmanyanujaya Namaha।
104 ॐ बलिने नमः। Om Baline Namaha।
105 ॐ भक्तानुकम्पिने नमः। Om Bhaktanukampine Namaha।
106 ॐ देवेशाय नमः। Om Deveshaya Namaha।
107 ॐ भगवते नमः। Om Bhagavate Namaha।
108 ॐ भक्तवत्सलाय नमः। Om Bhaktavatsalaya Namaha।

 

Leave a Reply