Saraswati Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Saraswati Mata

Saraswati Ashtottara Shatanamavali

S.no Mantras in Hindi Mantras in English
1 ॐ सरस्वत्यै नमः Om Saraswathai Namaha
2 ॐ महाभद्रायै नमः Om Mahaabhadraayai Namaha
3 ॐ महमायायै नमः Om Mahamaayaayai Namaha
4 ॐ वरप्रदायै नमः Om Varapradaayai Namaha
5 ॐ पद्मनिलयायै नमः Om Padmanilayaayai Namaha
6 ॐ पद्मा क्ष्रैय नमः Om Padmaa Kshraiya Namaha
7 ॐ पद्मवक्त्रायै नमः Om Padmavaktraayai Namaha
8 ॐ शिवानुजायै नमः Om Sivaanujaayai Namaha
9 ॐ पुस्त कध्रते नमः Om Pusta Kadhrate Namaha
10 ॐ ज्ञान समुद्रायै नमः Om Gnyaana Samudraayai Namaha
11 ॐ रमायै नमः Om Ramaayai Namaha
12 ॐ परायै नमः Om Paraayai Namaha
13 ॐ कामर रूपायै नमः Om Kaamara Roopaayai Namaha
14 ॐ महा विद्यायै नमः Om Mahaa Vidyaayai Namaha
15 ॐ महापात कनाशिन्यै नमः Om Mahaapaata Kanaasinyai Namaha
16 ॐ महाश्रयायै नमः Om Mahaashrayaayai Namaha
17 ॐ मालिन्यै नमः Om Maalinyai Namaha
18 ॐ महाभोगायै नमः Om Mahaabhogaayai Namaha
19 ॐ महाभुजायै नमः Om Mahaabhujaayai Namaha
20 ॐ महाभाग्यायै नमः Om Mahaabhaagyaayai Namaha
21 ॐ महोत्साहायै नमः Om Mahotsaahaayai Namaha
22 ॐ दिव्याङ्गायै नमः Om Divyaamgaayai Namaha
23 ॐ सुरवन्दितायै नमः Om Suravamditaayai Namaha
24 ॐ महाकाल्यै नमः Om Mahaakaalyai Namaha
25 ॐ महापाशायै नमः Om Mahaapaasaayai Namaha
26 ॐ महाकारायै नमः Om Mahaakaaraayai Namaha
27 ॐ महाङ्कुशायै नमः Om Mahaamkusaayai Namaha
28 ॐ सीतायै नमः Om Seetaayai Namaha
29 ॐ विमलायै नमः Om Vimalaayai Namaha
30 ॐ विश्वायै नमः Om Visvaayai Namaha
31 ॐ विद्युन्मालायै नमः Om Vidyunmaalaayai Namaha
32 ॐ वैष्णव्यै नमः Om Vaishnavyai Namaha
33 ॐ चन्द्रिकाय्यै नमः Om Camdrikaayyai Namaha
34 ॐ चन्द्रवदनायै नमः Om Camdravadanaayai Namaha
35 ॐ चन्द्र लेखाविभूषितायै नमः Om Camdra Lekhaavibhooshitaayai Namaha
36 ॐ सावित्र्यै नमः Om Saavitryai Namaha
37 ॐ सुरसायै नमः Om Surasaayai Namaha
38 ॐ देव्यै नमः Om Devyai Namaha
39 ॐ दिव्यालङ्कार भूषितायै नमः Om Divyaalamkaara Bhooshitaayai Namaha
40 ॐ वाग्देव्यै नमः Om Vaagdevyai Namaha
41 ॐ वसुधाय्यै नमः Om Vasudhaayyai Namaha
42 ॐ तीव्रायै नमः Om Teevraayai Namaha
43 ॐ महाभद्रायै नमः Om Mahaabhadraayai Namaha
44 ॐ महा बलायै नमः Om Mahaa Balaayai Namaha
45 ॐ भोगदायै नमः Om Bhogadaayai Namaha
46 ॐ भारत्यै नमः Om Bhaaratyai Namaha
47 ॐ भामायै नमः Om Bhaamaayai Namaha
48 ॐ गोविन्दायै नमः Om Govimdaayai Namaha
49 ॐ गोमत्यै नमः Om Gomatyai Namaha
50 ॐ शिवायै नमः Om Sivaayai Namaha
51 ॐ जटिलायै नमः Om Jatilaayai Namaha
52 ॐ विन्ध्यवासायै नमः Om Vimdhyavaasaayai Namaha
53 ॐ विन्ध्याचल विराजितायै नमः Om Vimdhyaacala Viraajitaayai Namaha
54 ॐ चण्डि कायै नमः Om CandiKaayai Namaha
55 ॐ वैष्णव्यै नमः Om Vaishnavyai Namaha
56 ॐ ब्राह्म्यै नमः Om Braahmyai Namaha
57 ॐ ब्रह्मज्ञा नैकसाधनायै नमः Om Brahmagnyaa Naikasaadhanaayai Namaha
58 ॐ सौदामान्यै नमः Om Saudaamaanyai Namaha
59 ॐ सुधा मूर्त्यै नमः Om Sudhaamoortyai Namaha
60 ॐ सुभद्रायै नमः Om Subhadraayai Namaha
61 ॐ सुर पूजितायै नमः Om Sura Poojitaayai Namaha
62 ॐ सुवासिन्यै नमः Om Suvaasinyai Namaha
63 ॐ सुनासायै नमः Om Sunaasaayai Namaha
64 ॐ विनिद्रायै नमः Om Vinidraayai Namaha
65 ॐ पद्मलोचनायै नमः Om Padmalocanaayai Namaha
66 ॐ विद्या रूपायै नमः Om Vidyaa Roopaayai Namaha
67 ॐ विशालाक्ष्यै नमः Om Visaalaakshyai Namaha
68 ॐ ब्रह्माजायायै नमः Om Brahmaajaayaayai Namaha
69 ॐ महा फलायै नमः Om Mahaa Phalaayai Namaha
70 ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः Om Trayeemoortyai Namaha
71 ॐ त्रिकालज्ञाये नमः Om Trikaalagnyaaye Namaha
72 ॐ त्रिगुणायै नमः Om Trigunaayai Namaha
73 ॐ शास्त्र रूपिण्यै नमः Om Saastra Roopinyai Namaha
74 ॐ शुम्भा सुरप्रमदिन्यै नमः Om Sumbhaa Surapramadinyai Namaha
75 ॐ शुभदायै नमः Om Subhadaayai Namaha
76 ॐ सर्वात्मिकायै नमः Om Sarvaatmikaayai Namaha
77 ॐ रक्त बीजनिहन्त्र्यै नमः Om Rakta Beejanihamtryai Namaha
78 ॐ चामुण्डायै नमः Om Caamumdaayai Namaha
79 ॐ अम्बिकायै नमः Om Ambikaayai Namaha
80 ॐ मान्णाकाय प्रहरणायै नमः Om Maannaakaaya Praharanaayai Namaha
81 ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः Om Dhoomralocanamardanaayai Namaha
82 ॐ सर्वदे वस्तुतायै नमः Om Sarvade Vastutaayai Namaha
83 ॐ सौम्यायै नमः Om Saumyaayai Namaha
84 ॐ सुरा सुर नमस्क्रतायै नमः Om Suraa Sura Namaskrataayai Namaha
85 ॐ काल रात्र्यै नमः Om Kaala Raatryai Namaha
86 ॐ कलाधारायै नमः Om Kalaadhaaraayai Namaha
87 ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः Om Roopasaubhaagyadaayinyai Namaha
88 ॐ वाग्देव्यै नमः Om Vaagdevyai Namaha
89 ॐ वरारोहायै नमः Om Varaarohaayai Namaha
90 ॐ वाराह्यै नमः Om Vaaraahyai Namaha
91 ॐ वारि जासनायै नमः Om Vaari Jaasanaayai Namaha
92 ॐ चित्राम्बरायै नमः Om Citraambaraayai Namaha
93 ॐ चित्र गन्धा यै नमः Om Citra Gamdhaa Yai Namaha
94 ॐ चित्र माल्य विभूषितायै नमः Om Citra Maalya Vibhooshitaayai Namaha
95 ॐ कान्तायै नमः Om Kaamtaayai Namaha
96 ॐ कामप्रदायै नमः Om Kaamapradaayai Namaha
97 ॐ वन्द्यायै नमः Om Vamdyaayai Namaha
98 ॐ विद्याधर सुपूजितायै नमः Om Vidyaadhara Supoojitaayai Namaha
99 ॐ श्वेताननायै नमः Om Svetaananaayai Namaha
100 ॐ नीलभुजायै नमः Om Neelabhujaayai Namaha
101 ॐ चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः Om Caturvarga Phalapradaayai Namaha
102 ॐ चतुरानन साम्राज्यै नमः Om Caturaanana Saamraajyai Namaha
103 ॐ रक्त मध्यायै नमः Om Rakta Madhyaayai Namaha
104 ॐ निरञ्जनायै नमः Om Niramjanaayai Namaha
105 ॐ हंसासनायै नमः Om Hamsaasanaayai Namaha
106 ॐ नीलञ्जङ्घायै नमः Om Neelamjamghaayai Namaha
107 ॐ श्री प्रदायै नमः Om Sree Pradaayai Namaha
108 ॐ ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकायै नमः Om Brahmavishnu Sivaatmikaayai Namaha

 

Leave a Reply