Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama In Hindi and English

Ashtottara Shatanamavali of Lord Rama

s.noMantra in HindiMantra in English
1ॐ श्रीरामाय नमः।Om Shriramaya Namaha।
2ॐ रामभद्राय नमः।Om Ramabhadraya Namaha।
3ॐ रामचन्द्राय नमः।Om Ramachandraya Namaha।
4ॐ शाश्वताय नमः।Om Shashwataya Namaha।
5ॐ राजीवलोचनाय नमः।Om Rajivalochanaya Namaha।
6ॐ श्रीमते नमः।Om Shrimate Namaha।
7ॐ राजेन्द्राय नमः।Om Rajendraya Namaha।
8ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।Om Raghupungavaya Namaha।
9ॐ जानकीवल्लभाय नमः।Om Janakivallabhaya Namaha।
10ॐ जैत्राय नमः।Om Jaitraya Namaha।
11ॐ जितामित्राय नमः।Om Jitamitraya Namaha।
12ॐ जनार्दनाय नमः।Om Janardanaya Namaha।
13ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।Om Vishwamitrapriyaya Namaha।
14ॐ दान्ताय नमः।Om Dantaya Namaha।
15ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।Om Sharanatranatatparaya Namaha।
16ॐ वालिप्रमथनाय नमः।Om Valipramathanaya Namaha।
17ॐ वाग्मिने नमः।Om Vagmine Namaha।
18ॐ सत्यवाचे नमः।Om Satyavache Namaha।
19ॐ सत्यविक्रमाय नमः।Om Satyavikramaya Namaha।
20ॐ सत्यव्रताय नमः।Om Satyavrataya Namaha।
21ॐ व्रतधराय नमः।Om Vratadharaya Namaha।
22ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।Om Sadahanumadashritaya Namaha।
23ॐ कौसलेयाय नमः।Om Kausaleyaya Namaha।
24ॐ खरध्वंसिने नमः।Om Kharadhwansine Namaha।
25ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।Om Viradhavadhapanditaya Namaha।
26ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।Om Vibhishanaparitratre Namaha।
27ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।Om Harakodandakhandanaya Namaha।
28ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।Om Saptatalaprabhetre Namaha।
29ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।Om Dashagrivashiroharaya Namaha।
30ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।Om Jamadagnyamahadarpadalaya Namaha।
31ॐ ताटकान्तकाय नमः।Om Tatakantakaya Namaha।
32ॐ वेदान्तसाराय नमः।Om Vedantasaraya Namaha।
33ॐ वेदात्मने नमः।Om Vedatmane Namaha।
34ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।Om Bhavarogasyabheshajaya Namaha।
35ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।Om Dushanatrishirohantre Namaha।
36ॐ त्रिमूर्तये नमः।Om Trimurtaye Namaha।
37ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।Om Trigunatmakaya Namaha।
38ॐ त्रिविक्रमाय नमः।Om Trivikramaya Namaha।
39ॐ त्रिलोकात्मने नमः।Om Trilokatmane Namaha।
40ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।Om Punyacharitrakirtanaya Namaha।
41ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।Om Trilokarakshakaya Namaha।
42ॐ धन्विने नमः।Om Dhanwine Namaha।
43ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।Om Dandakaranyakartanaya Namaha।
44ॐ अहल्याशापशमन नमः।Om Ahalyashapashamana Namaha।
45ॐ पितृभक्ताय नमः।Om Pitribhaktaya Namaha।
46ॐ वरप्रदाय नमः।Om Varapradaya Namaha।
47ॐ जितेन्द्रियाय नमः।Om Jitendriyaya Namaha।
48ॐ जितक्रोधाय नमः।Om Jitakrodhaya Namaha।
49ॐ जितमित्राय नमः।Om Jitamitraya Namaha।
50ॐ जगद्गुरवे नमः।Om Jagadgurave Namaha।
51ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।Om Rikshavanarasanghatine Namaha।
52ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।Om Chitrakutasamashrayaya Namaha।
53ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।Om Jayantatranavaradaya Namaha।
54ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।Om Sumitraputrasevitaya Namaha।
55ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।Om Sarvadevadidevaya Namaha।
56ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।Om Mritavanarajivanaya Namaha।
57ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।Om Mayamarichahantre Namaha।
58ॐ महादेवाय नमः।Om Mahadevaya Namaha।
59ॐ महाभुजाय नमः।Om Mahabhujaya Namaha।
60ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।Om Sarvadevastutaya Namaha।
61ॐ सौम्याय नमः।Om Saumyaya Namaha।
62ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namaha।
63ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।Om Munisanstutaya Namaha।
64ॐ महायोगिने नमः।Om Mahayogine Namaha।
65ॐ महोदराय नमः।Om Mahodaraya Namaha।
66ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।Om Sugrivepsitarajyadaya Namaha।
67ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।Om Sarvapunyadhikaphalaya Namaha।
68ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।Om Smritasarvaghanashanaya Namaha।
69ॐ आदिपुरुषाय नमः।Om Adipurushaya Namaha।
70ॐ परमपुरुषाय नमः।Om Paramapurushaya Namaha।
71ॐ महापुरुषाय नमः।Om Mahapurushaya Namaha।
72ॐ पुण्योदयाय नमः।Om Punyodayaya Namaha।
73ॐ दयासाराय नमः।Om Dayasaraya Namaha।
74ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।Om Puranapurushottamaya Namaha।
75ॐ स्मितवक्त्राय नमः।Om Smitavaktraya Namaha।
76ॐ मितभाषिणे नमः।Om Mitabhashine Namaha।
77ॐ पूर्वभाषिणे नमः।Om Purvabhashine Namaha।
78ॐ राघवाय नमः।Om Raghavaya Namaha।
79ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।Om Anantagunagambhiraya Namaha।
80ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।Om Dhirodattagunottamaya Namaha।
81ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।Om Mayamanushacharitraya Namaha।
82ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।Om Mahadevadipujitaya Namaha।
83ॐ सेतुकृते नमः।Om Setukrite Namaha।
84ॐ जितवाराशये नमः।Om Jitavarashaye Namaha।
85ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।Om Sarvatirthamayaya Namaha।
86ॐ हरये नमः।Om Haraye Namaha।
87ॐ श्यामाङ्गाय नमः।Om Shyamangaya Namaha।
88ॐ सुन्दराय नमः।Om Sundaraya Namaha।
89ॐ शूराय नमः।Om Shuraya Namaha।
90ॐ पीतवाससे नमः।Om Pitavasase Namaha।
91ॐ धनुर्धराय नमः।Om Dhanurdharaya Namaha।
92ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।Om Sarvayajnadhipaya Namaha।
93ॐ यज्विने नमः।Om Yajvine Namaha।
94ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।Om Jaramaranavarjitaya Namaha।
95ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।Om Shivalingapratishthatre Namaha।
96ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।Om Sarvapagunavarjitaya Namaha।
97ॐ परमात्मने नमः।Om Paramatmane Namaha।
98ॐ परब्रह्मणे नमः।Om Parabrahmane Namaha।
99ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namaha।
100ॐ परंज्योतिषे नमः।Om Paramjyotishe Namaha।
101ॐ परंधाम्ने नमः।Om Paramdhamne Namaha।
102ॐ पराकाशाय नमः।Om Parakashaya Namaha।
103ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namaha।
104ॐ परेशाय नमः।Om Pareshaya Namaha।
105ॐ पारगाय नमः।Om Paragaya Namaha।
106ॐ पाराय नमः।Om Namaha।
107ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।Om Sarvadevatmakaya Namaha।
108ॐ परस्मै नमः।Om Parasmai Namaha।

Leave a Reply