Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna in Hindi and English

Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

s.no Mantra in Hindi Mantra in English
1 ॐ कृष्णाय नमः। Om Krishnaya Namaha।
2 ॐ कमलनाथाय नमः। Om Kamalanathaya Namaha।
3 ॐ वासुदेवाय नमः। Om Vasudevaya Namaha।
4 ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namaha।
5 ॐ वसुदेवात्मजाय नमः। Om Vasudevatmajaya Namaha।
6 ॐ पुण्याय नमः। Om Punyaya Namaha।
7 ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः। Om Lilamanusha Vigrahaya Namaha।
8 ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। Om Shrivatsakaustubhadharaya Namaha।
9 ॐ यशोदावत्सलाय नमः। Om Yashodavatsalaya Namaha।
10 ॐ हरिये नमः। Om Hariye Namaha।
11 ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः। Om Chaturbhujattachakrasigada Namaha।
12 ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः। Om Sankhambujayudayujaya Namaha।
13 ॐ देवकीनन्दनाय नमः। Om Devakinandanaya Namaha।
14 ॐ श्रीशाय नमः। Om Shrishaya Namaha।
15 ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः। Om Nandagopapriyatmajaya Namaha।
16 ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः। Om Yamunavegasamharine Namaha।
17 ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः। Om Balabhadrapriyanujaya Namaha।
18 ॐ पूतनाजीवितहराय नमः। Om Putanajivitaharaya Namaha।
19 ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः। Om Shakatasurabhanjanaya Namaha।
20 ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः। Om Nandavrajajananandine Namaha।
21 ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। Om Sachchidanandavigrahaya Namaha।
22 ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः। Om Navanitaviliptangaya Namaha।
23 ॐ नवनीतनटनाय नमः। Om Navanitanatanaya Namaha।
24 ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः। Om Muchukundaprasadakaya Namaha।
25 ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः। Om Shodashastrisahasreshaya Namaha।
26 ॐ त्रिभङ्गिने नमः। Om Tribhangine Namaha।
27 ॐ मधुराकृतये नमः। Om Madhurakritaye Namaha।
28 ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः। Om Shukavagamritabdindave Namaha।
29 ॐ गोविन्दाय नमः। Om Govindaya Namaha।
30 ॐ योगिनांपतये नमः। Om Yoginampataye Namaha।
31 ॐ वत्सवाटिचराय नमः। Om Vatsavaticharaya Namaha।
32 ॐ अनन्ताय नमः। Om Anantaya Namaha।
33 ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः। Om Dhenukasurabhanjanaya Namaha।
34 ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः। Om Trinikrita Trinavartaya Namaha।
35 ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः। Om Yamalarjunabhanjanaya Namaha।
36 ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः। Om Uttalottalabhetre Namaha।
37 ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः। Om Tamalashyamalakritiye Namaha।
38 ॐ गोपगोपीश्वराय नमः। Om Gopagopishwaraya Namaha।
39 ॐ योगिने नमः। Om Yogine Namaha।
40 ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः। Om Kotisuryasamaprabhaya Namaha।
41 ॐ इलापतये नमः। Om Ilapataye Namaha।
42 ॐ परंज्योतिषे नमः। Om Paramjyotishe Namaha।
43 ॐ यादवेंद्राय नमः। Om Yadavendraya Namaha।
44 ॐ यदूद्वहाय नमः। Om Yadudvahaya Namaha।
45 ॐ वनमालिने नमः। Om Vanamaline Namaha।
46 ॐ पीतवसने नमः। Om Pitavasane Namaha।
47 ॐ पारिजातापहारकाय नमः। Om Parijatapaharakaya Namaha।
48 ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः। Om Govarthanchalodhartreya Namaha।
49 ॐ गोपालाय नमः। Om Gopalaya Namaha।
50 ॐ सर्वपालकाय नमः। Om Sarvapalakaya Namaha।
51 ॐ अजाय नमः। Om Ajaya Namaha।
52 ॐ निरञ्जनाय नमः। Om Niranjanaya Namaha।
53 ॐ कामजनकाय नमः। Om Kamajanakaya Namaha।
54 ॐ कञ्जलोचनाय नमः। Om Kanjalochanaya Namaha।
55 ॐ मधुघ्ने नमः। Om Madhughne Namaha।
56 ॐ मथुरानाथाय नमः। Om Mathuranathaya Namaha।
57 ॐ द्वारकानायकाय नमः। Om Dwarakanayakaya Namaha।
58 ॐ बलिने नमः। Om Baline Namaha।
59 ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः। Om Brindavananta Sancharine Namaha।
60 ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः। Om Tulasidama Bhushanaya Namaha।
61 ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः। Om Syamantakamarnerhartre Namaha।
62 ॐ नरनारयणात्मकाय नमः। Om Naranarayanatmakaya Namaha।
63 ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः। Om Kubja Krishnambaradharaya Namaha।
64 ॐ मायिने नमः। Om Mayine Namaha।
65 ॐ परमपुरुषाय नमः। Om Paramapurushaya Namaha।
66 ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः। Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namaha।
67 ॐ संसारवैरिणॆ नमः। Om Sansaravairine Namaha।
68 ॐ कंसारयॆ नमः। Om Kamsaraye Namaha।
69 ॐ मुरारयॆ नमः। Om Muraraye Namaha।
70 ॐ नाराकान्तकाय नमः। Om Narakantakaya Namaha।
71 ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः। Om Anadi Brahmacharine Namaha।
72 ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः। Om Krishnavyasana Karshakaya Namaha।
73 ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः। Om Shishupalashirashchhetre Namaha।
74 ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः। Om Duryodhanakulantakaya Namaha।
75 ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः। Om Vidurakrura Varadaya Namaha।
76 ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः। Om Vishvarupapradarshakaya Namaha।
77 ॐ सत्यवाचॆ नमः। Om Satyavache Namaha।
78 ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः। Om Satya Sankalpaya Namaha।
79 ॐ सत्यभामारताय नमः। Om Satyabhamarataya Namaha।
80 ॐ जयिनॆ नमः। Om Jayine Namaha।
81 ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः। Om Subhadra Purvajaya Namaha।
82 ॐ विष्णवॆ नमः। Om Vishnave Namaha।
83 ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः। Om Bhishmamukti Pradayakaya Namaha।
84 ॐ जगद्गुरवॆ नमः। Om Jagadgurave Namaha।
85 ॐ जगन्नाथाय नमः। Om Jagannathaya Namaha।
86 ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः। Om Venunada Visharadaya Namaha।
87 ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः। Om Vrishabhasura Vidhvansine Namaha।
88 ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः। Om Banasura Karantakaya Namaha।
89 ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः। Om Yudhishthira Pratishthatre Namaha।
90 ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः। Om Barhibarhavatamsakaya Namaha।
91 ॐ पार्थसारथये नमः। Om Parthasarathaye Namaha।
92 ॐ अव्यक्ताय नमः। Om Avyakta Namaha।
93 ॐ गीतामृत महोदधये नमः। Om Gitamrita Mahodadhaye Namaha।
94 ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः। Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namaha।
95 ॐ दामॊदराय नमः। Om Damodaraya Namaha।
96 ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः। Om Yajnabhoktre Namaha।
97 ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः। Om Danavendra Vinashakaya Namaha।
98 ॐ नारायणाय नमः। Om Narayanaya Namaha।
99 ॐ परब्रह्मणॆ नमः। Om Parabrahmane Namaha।
100 ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः। Om Pannagashana Vahanaya Namaha।
101 ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः। Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namaha।
102 ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः। Om Punya Shlokaya Namaha।
103 ॐ तीर्थकृते नमः। Om Tirthakrite Namaha।
104 ॐ वॆदवॆद्याय नमः। Om Vedavedyaya Namaha।
105 ॐ दयानिधयॆ नमः। Om Dayanidhaye Namaha।
106 ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः। Om Sarvabhutatmakaya Namaha।
107 ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः। Om Sarvagraha Rupine Namaha।
108 ॐ परात्पराय नमः। Om Paratparaya Namaha।
इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा Ithi shri krishnastothara shatanamavali sampurnam

 

Leave a Reply