Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita | Shri Valmiki Krit 108 Sita Names

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita

S.no Mantras in Hindi Mantras in English
1 ॐ श्रीसीतायै नमः। Om Shrisitayai Namaha।
2 ॐ जानक्यै नमः। Om Janakyai Namaha।
3 ॐ देव्यै नमः। Om Devyai Namaha।
4 ॐ वैदेह्यै नमः। Om Vaidehyai Namaha।
5 ॐ राघवप्रियायै नमः। Om Raghavapriyayai Namaha।
6 ॐ रमायै नमः। Om Ramayai Namaha।
7 ॐ अवनिसुतायै नमः। Om Avanisutayai Namaha।
8 ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः। Om Rakshasantaprakarinyai Namaha।
9 ॐ रत्नगुप्तायै नमः। Om Ratnaguptayai Namaha।
10 ॐ मातुलुङ्ग्यै नमः। Om Matulungyai Namaha।
11 ॐ मैथिल्यै नमः। Om Maithilyai Namaha।
12 ॐ भक्ततोषदायै नमः। Om Bhaktatoshadayai Namaha।
13 ॐ पद्माक्षजायै नमः। Om Padmakshajayai Namaha।
14 ॐ कञ्जनेत्रायै नमः। Om Kanjanetrayai Namaha।
15 ॐ स्मितास्यायै नमः। Om Smitasyayai Namaha।
16 ॐ नूपुरस्वनायै नमः। Om Nupuraswanayai Namaha।
17 ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः। Om Vaikunthanilayayai Namaha।
18 ॐ मायै नमः। Om Mayai Namaha।
19 ॐ श्रियै नमः। Om Shriyai Namaha।
20 ॐ मुक्तिदायै नमः। Om Muktidayai Namaha।
21 ॐ कामपूरण्यै नमः। Om Kamapuranyai Namaha।
22 ॐ नृपात्मजायै नमः। Om Nripatmajayai Namaha।
23 ॐ हेमवर्णायै नमः। Om Hemavarnayai Namaha।
24 ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः। Om Mridulangyai Namaha।
25 ॐ सुभाषिण्यै नमः। Om Subhashinyai Namaha।
26 ॐ कुशाम्बिकायै नमः। Om Kushambikayai Namaha।
27 ॐ दिव्यदायै नमः। Om Divyadayai Namaha।
28 ॐ लवमात्रे नमः। Om Lavamatre Namaha।
29 ॐ मनोहरायै नमः। Om Manoharayai Namaha।
30 ॐ हनुमद्वन्दितपदायै नमः। Om Hanumadvanditapadayai Namaha।
31 ॐ मुग्धायै नमः। Om Mugdhayai Namaha।
32 ॐ केयूरधारिण्यै नमः। Om Keyuradharinyai Namaha।
33 ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः। Om Ashokavanamadhyasthayai Namaha।
34 ॐ रावणादिकमोहिन्यै नमः। Om Ravanadikamohinyai Namaha।
35 ॐ विमानसंस्थितायै नमः। Om Vimanasamsthitayai Namaha।
36 ॐ सुभ्रुवे नमः। Om Subhruve Namaha।
37 ॐ सुकेश्यै नमः। Om Sukeshyai Namaha।
38 ॐ रशनान्वितायै नमः। Om Rashananvitayai Namaha।
39 ॐ रजोरूपायै नमः। Om Rajorupayai Namaha।
40 ॐ सत्त्वरूपायै नमः। Om Sattvarupayai Namaha।
41 ॐ तामस्यै नमः। Om Tamasyai Namaha।
42 ॐ वह्निवासिन्यै नमः। Om Vahnivasinyai Namaha।
43 ॐ हेममृगासक्तचित्तायै नमः। Om Hemamrigasaktachittayai Namaha।
44 ॐ वाल्मीक्याश्रमवासिन्यै नमः। Om Valmikyashramavasinyai Namaha।
45 ॐ पतिव्रतायै नमः। Om Pativratayai Namaha।
46 ॐ महामायायै नमः। Om Mahamayayai Namaha।
47 ॐ पीतकौशेयवासिन्यै नमः। Om Pitakausheyavasinyai Namaha।
48 ॐ मृगनेत्रायै नमः। Om Mriganetrayai Namaha।
49 ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः। Om Bimboshthyai Namaha।
50 ॐ धनुर्विद्याविशारदायै नमः। Om Dhanurvidyavisharadayai Namaha।
51 ॐ सौम्यरूपायै नमः। Om Saumyarupayai Namaha।
52 ॐ दशरथस्नुषायै नमः। Om Dasharathasnushayai Namaha।
53 ॐ चामरवीजितायै नमः। Om Chamaravijitayai Namaha।
54 ॐ सुमेधादुहित्रे नमः। Om Sumedhaduhitre Namaha।
55 ॐ दिव्यरूपायै नमः। Om Divyarupayai Namaha।
56 ॐ त्रैलोक्यपालिन्यै नमः। Om Trailokyapalinyai Namaha।
57 ॐ अन्नपूर्णायै नमः। Om Annapurnayai Namaha।
58 ॐ महालक्ष्म्यै नमः। Om Mahalakshmyai Namaha।
59 ॐ धियै नमः। Om Dhiyai Namaha।
60 ॐ लज्जायै नमः। Om Lajjayai Namaha।
61 ॐ सरस्वत्यै नमः। Om Sarasvatyai Namaha।
62 ॐ शान्त्यै नमः। Om Shantyai Namaha।
63 ॐ पुष्ट्यै नमः। Om Pushtyai Namaha।
64 ॐ क्षमायै नमः। Om Kshamayai Namaha।
65 ॐ गौर्यै नमः। Om Gauryai Namaha।
66 ॐ प्रभायै नमः। Om Prabhayai Namaha।
67 ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः। Om Ayodhyanivasinyai Namaha।
68 ॐ वसन्तशीतलायै नमः। Om Vasantashitalayai Namaha।
69 ॐ स्नानसन्तुष्टमानसायै नमः। Om Snanasantushtamanasayai Namaha।
70 ॐ रमानामभद्रसंस्थायै नमः। Om Ramanamabhadrasamsthayai Namaha।
71 ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः। Om Hemakumbhapayodharayai Namaha।
72 ॐ सुरार्चितायै नमः। Om Surarchitayai Namaha।
73 ॐ धृत्यै नमः। Om Dhrityai Namaha।
74 ॐ कान्त्यै नमः। Om Kantyai Namaha।
75 ॐ स्मृत्यै नमः। Om Smrityai Namaha।
76 ॐ मेधायै नमः। Om Medhayai Namaha।
77 ॐ विभावर्यै नमः। Om Vibhavaryai Namaha।
78 ॐ लघूदरायै नमः। Om Laghudarayai Namaha।
79 ॐ वरारोहायै नमः। Om Vararohayai Namaha।
80 ॐ हेमकङ्कणमण्डितायै नमः। Om Hemakankanamanditayai Namaha।
81 ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः। Om Dvijapatnyarpitanijabhushayai Namaha।
82 ॐ राघवतोषिण्यै नमः। Om Raghavatoshinyai Namaha।
83 ॐ श्रीरामसेवनरतायै नमः। Om Shriramasevanaratayai Namaha।
84 ॐ रत्नताटङ्कधारिण्यै नमः। Om Ratnatatankadharinyai Namaha।
85 ॐ रामवामाङ्गसंस्थायै नमः। Om Ramavamangasansthayai Namaha।
86 ॐ रामचन्द्रैकरञ्जिन्यै नमः। Om Ramachandraikaranjinyai Namaha।
87 ॐ सरयूजलसङ्क्रीडाकारिण्यै नमः। Om Sarayujalasankridakarinyai Namaha।
88 ॐ राममोहिन्यै नमः। Om Ramamohinyai Namaha।
89 ॐ सुवर्णतुलितायै नमः। Om Suvarnatulitayai Namaha।
90 ॐ पुण्यायै नमः। Om Punyayai Namaha।
91 ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः। Om Punyakirtyai Namaha।
92 ॐ कलावत्यै नमः। Om Kalavatyai Namaha।
93 ॐ कलकण्ठायै नमः। Om Kalakanthayai Namaha।
94 ॐ कम्बुकण्ठायै नमः। Om Kambukanthayai Namaha।
95 ॐ रम्भोर्वै नमः। Om Rambhorvai Namaha।
96 ॐ गजगामिन्यै नमः। Om Gajagaminyai Namaha।
97 ॐ रामार्पितमनायै नमः। Om Ramarpitamanayai Namaha।
98 ॐ रामवन्दितायै नमः। Om Ramavanditayai Namaha।
99 ॐ रामवल्लभायै नमः। Om Ramavallabhayai Namaha।
100 ॐ श्रीरामपदचिह्नाङ्कायै नमः। Om Shriramapadachihnankayai Namaha।
101 ॐ रामरामेतिभाषिण्यै नमः। Om Ramarametibhashinyai Namaha।
102 ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः। Om Ramaparyankashayanayai Namaha।
103 ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिन्यै नमः। Om Ramanghrikshalinyai Namaha।
104 ॐ वरायै नमः। Om Varayai Namaha।
105 ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः। Om Kamadhenvannasantushtayai Namaha।
106 ॐ मातुलुङ्गकरे धृतायै नमः। Om Matulungakare Dhritayai Namaha।
107 ॐ दिव्यचन्दनसंस्थायै नमः। Om Divyachandanasamsthayai Namaha।
108 ॐ मूलकासुरमर्दिन्यै नमः। Om Mulakasuramardinyai Namaha

 

Leave a Reply