Ashtottara Shatanamavali of Lord Murugan (Subramanya Swamy)

Ashtottara Shatanamavali of Lord Subramanya Swamy

s.no Mantra in Hindi Mantra in English
1 ॐ स्कन्दाय नमः। Om Skandaya Namaha।
2 ॐ गुहाय नमः। Om Guhaya Namaha।
3 ॐ षण्मुखाय नमः। Om Shanmukhaya Namaha।
4 ॐ फालनेत्रसुताय नमः। Om Phalanetrasutaya Namaha।
5 ॐ प्रभवे नमः। Om Prabhave Namaha।
6 ॐ पिङ्गलाय नमः। Om Pingalaya Namaha।
7 ॐ कृत्तिकासूनवे नमः। Om Krittikasunave Namaha।
8 ॐ शिखिवाहनाय नमः। Om Shikhivahanaya Namaha।
9 ॐ द्विषड्भुजाय नमः। Om Dvishadbhujaya Namaha।
10 ॐ द्विषण्णेत्राय नमः। Om Dvishannetraya Namaha।
11 ॐ शक्तिधराय नमः। Om Shaktidharaya Namaha।
12 ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः। Om Pishitashaprabhanjanaya Namaha।
13 ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः। Om Tarakasurasanhartre Namaha।
14 ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः। Om Rakshobalavimardanaya Namaha।
15 ॐ मत्ताय नमः। Om Mattaya Namaha।
16 ॐ प्रमत्ताय नमः। Om Pramattaya Namaha।
17 ॐ उन्मत्ताय नमः। Om Unmattaya Namaha।
18 ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः। Om Surasainyasurakshakaya Namaha।
19 ॐ देवासेनापतये नमः। Om Devasenapataye Namaha।
20 ॐ प्राज्ञाय नमः। Om Pragyahya Namaha।
21 ॐ कृपालवे नमः। Om Kripalave Namaha।
22 ॐ भक्तवत्सलाय नमः। Om Bhaktavatsalaya Namaha।
23 ॐ उमासुताय नमः। Om Umasutaya Namaha।
24 ॐ शक्तिधराय नमः। Om Shaktidharaya Namaha।
25 ॐ कुमाराय नमः। Om Kumaraya Namaha।
26 ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः। Om Kraunchadaranaya Namaha।
27 ॐ सेनानिये नमः। Om Senaniye Namaha।
28 ॐ अग्निजन्मने नमः। Om Agnijanmane Namaha।
29 ॐ विशाखाय नमः। Om Vishakhaya Namaha।
30 ॐ शङ्करात्मजाय नमः। Om Shankaratmajaya Namaha।
31 ॐ शिवस्वामिने नमः। Om Shivaswamine Namaha।
32 ॐ गणस्वामिने नमः। Om Ganaswamine Namaha।
33 ॐ सर्वस्वामिने नमः। Om Sarvaswamine Namaha।
34 ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namaha।
35 ॐ अनन्तशक्तये नमः। Om Anantashaktaye Namaha।
36 ॐ अक्षोभ्याय नमः। Om Akshobhyaya Namaha।
37 ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः। Om Parvatipriyanandanaya Namaha।
38 ॐ गङ्गासुताय नमः। Om Gangasutaya Namaha।
39 ॐ शरोद्भूताय नमः। Om Sharodbhutaya Namaha।
40 ॐ आहुताय नमः। Om Ahutaya Namaha।
41 ॐ पावकात्मजाय नमः। Om Pavakatmajaya Namaha।
42 ॐ जृम्भाय नमः। Om Jrimbhaya Namaha।
43 ॐ प्रजृम्भाय नमः। Om Prajrimbhaya Namaha।
44 ॐ उज्जृम्भाय नमः। Om Ujjrimbhaya Namaha।
45 ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः। Om Kamalasanasamstutaya Namaha।
46 ॐ एकवर्णाय नमः। Om Ekavarnaya Namaha।
47 ॐ द्विवर्णाय नमः। Om Dvivarnaya Namaha।
48 ॐ त्रिवर्णाय नमः। Om Trivarnaya Namaha।
49 ॐ सुमनोहराय नमः। Om Sumanoharaya Namaha।
50 ॐ चुतुर्वर्णाय नमः। Om Chaturvarnaya Namaha।
51 ॐ पञ्चवर्णाय नमः। Om Panchavarnaya Namaha।
52 ॐ प्रजापतये नमः। Om Prajapataye Namaha।
53 ॐ अहस्पतये नमः। Om Ahaspataye Namaha।
54 ॐ अग्निगर्भाय नमः। Om Agnigarbhaya Namaha।
55 ॐ शमीगर्भाय नमः। Om Shamigarbhaya Namaha।
56 ॐ विश्वरेतसे नमः। Om Vishvaretase Namaha।
57 ॐ सुरारिघ्ने नमः। Om Surarighne Namaha।
58 ॐ हरिद्वर्णाय नमः। Om Haridvarnaya Namaha।
59 ॐ शुभकराय नमः। Om Shubhakaraya Namaha।
60 ॐ वसुमते नमः। Om Vasumate Namaha।
61 ॐ वटुवेषभृते नमः। Om Vatuveshabhrite Namaha।
62 ॐ पूष्णे नमः। Om Pushne Namaha।
63 ॐ गभस्तये नमः। Om Gabhastaye Namaha।
64 ॐ गहनाय नमः। Om Gahanaya Namaha।
65 ॐ चन्द्रवर्णाय नमः। Om Chandravarnaya Namaha।
66 ॐ कलाधराय नमः। Om Kaladharaya Namaha।
67 ॐ मायाधराय नमः। Om Mayadharaya Namaha।
68 ॐ महामायिने नमः। Om Mahamayine Namaha।
69 ॐ कैवल्याय नमः। Om Kaivalyaya Namaha।
70 ॐ शङ्करात्मजाय नमः। Om Shankaratmajaya Namaha।
71 ॐ विश्वयोनये नमः। Om Vishvayonaye Namaha।
72 ॐ अमेयात्मने नमः। Om Ameyatmane Namaha।
73 ॐ तेजोनिधये नमः। Om Tejonidhaye Namaha।
74 ॐ अनामयाय नमः। Om Anamayaya Namaha।
75 ॐ परमेष्ठिने नमः। Om Parameshthine Namaha।
76 ॐ परब्रह्मणे नमः। Om Parabrahmane Namaha।
77 ॐ वेदगर्भाय नमः। Om Vedagarbhaya Namaha।
78 ॐ विराट्सुताय नमः। Om Viratsutaya Namaha।
79 ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः। Om Pulindakanyabhartre Namaha।
80 ॐ महासारस्वतव्रताय नमः। Om Mahasarasvatavrataya Namaha।
81 ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः। Om Ashritakhiladatre Namaha।
82 ॐ चोरघ्नाय नमः। Om Choraghnaya Namaha।
83 ॐ रोगनाशनाय नमः। Om Roganashanaya Namaha।
84 ॐ अनन्तमूर्तये नमः। Om Anantamurtaye Namaha।
85 ॐ आनन्दाय नमः। Om Anandaya Namaha।
86 ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः। Om Shikhandikritaketanaya Namaha।
87 ॐ डम्भाय नमः। Om Dambhaya Namaha।
88 ॐ परमडम्भाय नमः। Om Paramadambhaya Namaha।
89 ॐ महाडम्भाय नमः। Om Mahadambhaya Namaha।
90 ॐ वृषाकपये नमः। Om Vrishakapaye Namaha।
91 ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः। Om Karanopattadehaya Namaha।
92 ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः। Om Karanatitavigrahaya Namaha।
93 ॐ अनीश्वराय नमः। Om Anishvaraya Namaha।
94 ॐ अमृताय नमः। Om Amritaya Namaha।
95 ॐ प्राणाय नमः। Om Pranaya Namaha।
96 ॐ प्राणायामपरायणाय नमः। Om Pranayamaparayanaya Namaha।
97 ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः। Om Viruddhahantre Namaha।
98 ॐ वीरघ्नाय नमः। Om Viraghnaya Namaha।
99 ॐ रक्तश्यामगळाय नमः। Om Raktashyamagalaya Namaha।
100 ॐ श्यामकन्धराय नमः। Om Shyamakandharaya Namaha।
101 ॐ महते नमः। Om Mahate Namaha।
102 ॐ सुब्रह्मण्याय नमः। Om Subrahmanyaya Namaha।
103 ॐ गुहप्रीताय नमः। Om Guhapritaya Namaha।
104 ॐ ब्रह्मण्याय नमः। Om Brahmanyaya Namaha।
105 ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः। Om Brahmanapriyaya Namaha।
106 ॐ वेदवेद्याय नमः। Om Vedavedyaya Namaha।
107 ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः। Om Akshayaphalapradaya Namaha।
108 ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः। Om Valli Devasenasameta Shri Subrahmanyasvamine Namaha।

 

Leave a Reply