Ashtottara Shatanamavali of Lord Kartikeya(Skanda)

Ashtottara Shatanamavali of Lord Kartikeya

s.no Mantra in Hindi Mantra in English
1 ॐ ब्रह्मवादिने नमः। Om Brahmavadine Namaha।
2 ॐ ब्रह्मणे नमः। Om Brahmane Namaha।
3 ॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमः। Om Brahmabrahmanavatsalaya Namaha।
4 ॐ ब्रह्मण्याय नमः। Om Brahmanyaya Namaha।
5 ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। Om Brahmadevaya Namaha।
6 ॐ ब्रह्मदाय नमः। Om Brahmadaya Namaha।
7 ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः। Om Brahmasangrahaya Namaha।
8 ॐ पराय नमः। Om Paraya Namaha।
9 ॐ परमाय तेजसे नमः। Om Paramaya Tejase Namaha।
10 ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः। Om Mangalanancha Mangalaya Namaha।
11 ॐ अप्रमेयगुणाय नमः। Om Aprameyagunaya Namaha।
12 ॐ मन्त्राणां मन्त्रगाय नमः। Om Mantranam Mantragaya Namaha।
13 ॐ सावित्रीमयाय देवाय नमः। Om Savitrimayaya Devaya Namaha।
14 ॐ सर्वत्रैवापराजिताय नमः। Om Sarvatraivaparajitaya Namaha।
15 ॐ मन्त्राय नमः। Om Mantraya Namaha।
16 ॐ सर्वात्मकाय नमः। Om Sarvatmakaya Namaha।
17 ॐ देवाय नमः। Om Devaya Namaha।
18 ॐ षडक्षरवतां वराय नमः। Om Shadaksharavatam Varaya Namaha।
19 ॐ गवां पुत्राय नमः। Gavam Putraya Namaha।
20 ॐ सुरारिघ्नाय नमः। Om Surarighnaya Namaha।
21 ॐ सम्भवाय नमः। Om Sambhavaya Namaha।
22 ॐ भवभावनाय नमः। Om Bhavabhavanaya Namaha।
23 ॐ पिनाकिने नमः। Om Pinakine Namaha।
24 ॐ शत्रुघ्ने नमः। Om Shatrughne Namaha।
25 ॐ कूटाय नमः। Om Kutaya Namaha।
26 ॐ स्कन्दाय नमः। Om Skandaya Namaha।
27 ॐ सुराग्रण्ये नमः। Om Suragranye Namaha।
28 ॐ द्वादशाय नमः। Om Dwadashaya Namaha।
29 ॐ भुवे नमः। Om Bhuve Namaha।
30 ॐ भुवाय नमः। Om Bhuvaya Namaha।
31 ॐ भाविने नमः। Om Bhavine Namaha।
32 ॐ भुवःपुत्राय नमः। Om Bhuvah Putraya Namaha।
33 ॐ नमस्कृताय नमः। Om Namaskritaya Namaha।
34 ॐ नागराजाय नमः। Om Nagarajaya Namaha।
35 ॐ सुधर्मात्मने नमः। Om Sudharmatmane Namaha।
36 ॐ नाकपृष्ठाय नमः। Om Nakaprishthaya Namaha।
37 ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namaha।
38 ॐ हेमगर्भाय नमः। Om Hemagarbhaya Namaha।
39 ॐ महागर्भाय नमः। Om Mahagarbhaya Namaha।
40 ॐ जयाय नमः। Om Jayaya Namaha।
41 ॐ विजयेश्वराय नमः। Om Vijayeshwaraya Namaha।
42 ॐ कर्त्रे नमः। Om Kartre Namaha।
43 ॐ विधात्रे नमः। Om Vidhatre Namaha।
44 ॐ नित्याय नमः। Om Nityaya Namaha।
45 ॐ अनित्याय नमः। Om Anityaya Namaha।
46 ॐ अरिमर्दनाय नमः। Om Arimardanaya Namaha।
47 ॐ महासेनाय नमः। Om Mahasenaya Namaha।
48 ॐ महातेजसे नमः। Om Mahatejase Namaha।
49 ॐ वीरसेनाय नमः। Om Virasenaya Namaha।
50 ॐ चमूपतये नमः। Om Chamupataye Namaha।
51 ॐ सुरसेनाय नमः। Om Surasenaya Namaha।
52 ॐ सुराध्यक्षाय नमः। Om Suradhyakshaya Namaha।
53 ॐ भीमसेनाय नमः। Om Bhimasenaya Namaha।
54 ॐ निरामयाय नमः। Om Niramayaya Namaha।
55 ॐ शौरये नमः। Om Shauraye Namaha।
56 ॐ यदवे नमः। Om Yadave Namaha।
57 ॐ महातेजसे नमः। Om Mahatejase Namaha।
58 ॐ वीर्यवते नमः। Om Viryavate Namaha।
59 ॐ सत्यविक्रमाय नमः। Om Satyavikramaya Namaha।
60 ॐ तेजोगर्भाय नमः। Om Tejogarbhaya Namaha।
61 ॐ असुररिपवे नमः। Om Asuraripave Namaha।
62 ॐ सुरमूर्तये नमः। Om Suramurtaye Namaha।
63 ॐ सुरोर्जिताय नमः। Om Surorjitaya Namaha।
64 ॐ कृतज्ञाय नमः। Om Kritajnaya Namaha।
65 ॐ वरदाय नमः। Om Varadaya Namaha।
66 ॐ सत्याय नमः। Om Satyaya Namaha।
67 ॐ शरण्याय नमः। Om Sharanyaya Namaha।
68 ॐ साधुवत्सलाय नमः। Om Sadhuvatsalaya Namaha।
69 ॐ सुव्रताय नमः। Om Suvrataya Namaha।
70 ॐ सूर्यसङ्काशाय नमः। Om Suryasankashaya Namaha।
71 ॐ वह्निगर्भाय नमः। Om Vahnigarbhaya Namaha।
72 ॐ रणोत्सुकाय नमः। Om Ranotsukaya Namaha।
73 ॐ पिप्पलिने नमः। Om Pippaline Namaha।
74 ॐ शीघ्रगाय नमः। Om Shighragaya Namaha।
75 ॐ रौद्रये नमः। Om Raudraye Namaha।
76 ॐ गाङ्गेयाय नमः। Om Gangeyaya Namaha।
77 ॐ रिपुदारणाय नमः। Om Ripudaranaya Namaha।
78 ॐ कार्तिकेयाय नमः। Om Kartikeyaya Namaha।
79 ॐ प्रभवे नमः। Om Prabhave Namaha।
80 ॐ क्षान्ताय नमः। Om Kshantaya Namaha।
81 ॐ नीलदंष्ट्राय नमः। Om Niladamshtraya Namaha।
82 ॐ महामनसे नमः। Om Mahamanase Namaha।
83 ॐ निग्रहाय नमः। Om Nigrahaya Namaha।
84 ॐ निग्रहाणां नेत्रे नमः। Om Nigrahanam Netre Namaha।
85 ॐ दैत्यसूदनाय नमः। Om Daityasudanaya Namaha।
86 ॐ प्रग्रहाय नमः। Om Pragrahaya Namaha।
87 ॐ परमानन्दाय नमः। Om Paramanandaya Namaha।
88 ॐ क्रोधघ्नाय नमः। Om Krodhaghnaya Namaha।
89 ॐ तारकोच्छिदाय नमः। Om Tarakochchhidaya Namaha।
90 ॐ कुक्कुटिने नमः। Om Kukkutine Namaha।
91 ॐ बहुलाय नमः। Om Bahulaya Namaha।
92 ॐ वादिने नमः। Om Vadine Namaha।
93 ॐ कामदाय नमः। Om Kamadaya Namaha।
94 ॐ भूरिवर्धनाय नमः। Om Bhurivardhanaya Namaha।
95 ॐ अमोघाय नमः। Om Amoghaya Namaha।
96 ॐ अमृतदाय नमः। Om Amritadaya Namaha।
97 ॐ अग्नये नमः। Om Agnaye Namaha।
98 ॐ शत्रुघ्नाय नमः। Om Shatrughnaya Namaha।
99 ॐ सर्वबोधनाय नमः। Om Sarvabodhanaya Namaha।
100 ॐ अनघाय नमः। Om Anaghaya Namaha।
101 ॐ अमराय नमः। Om Amaraya Namaha।
102 ॐ श्रीमते नमः। Om Shrimate Namaha।
103 ॐ उन्नताय नमः। Om Unnataya Namaha।
104 ॐ अग्निसम्भवाय नमः। Om Agnisambhavaya Namaha।
105 ॐ पिशाचराजाय नमः। Om Pishacharajaya Namaha।
106 ॐ सूर्याभाय नमः। Om Suryabhaya Namaha।
107 ॐ शिवात्मने नमः। Om Shivatmane Namaha।
108 ॐ सनातनाय नमः। Om Sanatanaya Namaha।
॥इति श्रीस्कन्दमहापुराणे माहेश्वरखन्डान्तर्गते कुमारिकाखण्डे
श्रीकार्तिकेयाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥

 

Leave a Reply