Ashtottara Shatanamavali of Lord Hariharaputra

Ashtottara Shatanamavali of Lord Hariharaputra

s.no Mantra in Hindi Mantra in English
1 ॐ महाशास्त्रे नमः। Om Mahashastre Namaha।
2 ॐ विश्वशास्त्रे नमः। Om Vishvashastre Namaha।
3 ॐ लोकशास्त्रे नमः। Om Lokashastre Namaha।
4 ॐ धर्मशास्त्रे नमः। Om Dharmashastre Namaha।
5 ॐ वेदशास्त्रे नमः। Om Vedashastre Namaha।
6 ॐ कालशस्त्रे नमः। Om Kalashastre Namaha।
7 ॐ गजाधिपाय नमः। Om Gajadhipaya Namaha।
8 ॐ गजारूढाय नमः। Om Gajarudhaya Namaha।
9 ॐ गणाध्यक्षाय नमः। Om Ganadhyakshaya Namaha।
10 ॐ व्याघ्रारूढाय नमः। Om Vyaghrarudhaya Namaha।
11 ॐ महद्युतये नमः। Om Mahadyutaye Namaha।
12 ॐ गोप्त्रे नमः। Om Goptre Namaha।
13 ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः। Om Girvana Samsevyaya Namaha।
14 ॐ गतातङ्काय नमः। Om Gatatankaya Namaha।
15 ॐ गणाग्रण्ये नमः। Om Ganagranye Namaha।
16 ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः। Om Rigvedarupaya Namaha।
17 ॐ नक्षत्राय नमः। Om Nakshatraya Namaha।
18 ॐ चन्द्ररूपाय नमः। Om Chandrarupaya Namaha।
19 ॐ बलाहकाय नमः। Om Balahakaya Namaha।
20 ॐ दूर्वाश्यामाय नमः। Om Durvashyamaya Namaha।
21 ॐ महारूपाय नमः। Om Maharupaya Namaha।
22 ॐ क्रूरदृष्टये नमः। Om Kruradrishtaye Namaha।
23 ॐ अनामयाय नमः। Om Anamayaya Namaha।
24 ॐ त्रिनेत्राय नमः। Om Trinetraya Namaha।
25 ॐ उत्पलकराय नमः। Om Utpalakaraya Namaha।
26 ॐ कालहन्त्रे नमः। Om Kalahantre Namaha।
27 ॐ नराधिपाय नमः। Om Naradhipaya Namaha।
28 ॐ खण्डेन्दु मौलितनयाय नमः। Om Khandendu Maulitanayaya Namaha।
29 ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः। Om Kalharakusumapriyaya Namaha।
30 ॐ मदनाय नमः। Om Madanaya Namaha।
31 ॐ माधवसुताय नमः। Om Madhavasutaya Namaha।
32 ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः। Om Mandarakusumarchitaya Namaha।
33 ॐ महाबलाय नमः। Om Mahabalaya Namaha।
34 ॐ महोत्साहाय नमः। Om Mahotsahaya Namaha।
35 ॐ महापापविनाशनाय नमः। Om Mahapapavinashanaya Namaha।
36 ॐ महाशूराय नमः। Om Mahashuraya Namaha।
37 ॐ महाधीराय नमः। Om Mahadhiraya Namaha।
38 ॐ महासर्प विभूषणाय नमः। Om Mahasarpa Vibhushanaya Namaha।
39 ॐ असिहस्ताय नमः। Om Asihastaya Namaha।
40 ॐ शरधराय नमः। Om Sharadharaya Namaha।
41 ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः। Om Halahaladharatmajaya Namaha।
42 ॐ अर्जुनेशाय नमः। Om Arjuneshaya Namaha।
43 ॐ अग्नि नयनाय नमः। Om Agni Nayanaya Namaha।
44 ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः। Om Anangamadanaturaya Namaha।
45 ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः। Om Dushtagrahadhipaya Namaha।
46 ॐ श्रीदाय नमः। Om Shridaya Namaha।
47 ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः। Om Shishtarakshanadikshitaya Namaha।
48 ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः। Om Kasturitilakaya Namaha।
49 ॐ राजशेखराय नमः। Om Rajashekharaya Namaha।
50 ॐ राजसत्तमाय नमः। Om Rajasattamaya Namaha।
51 ॐ राजराजार्चिताय नमः। Om Rajarajarchitaya Namaha।
52 ॐ विष्णुपुत्राय नमः। Om Vishnuputraya Namaha।
53 ॐ वनजनाधिपाय नमः। Om Vanajanadhipaya Namaha।
54 ॐ वर्चस्कराय नमः। Om Varchaskaraya Namaha।
55 ॐ वररुचये नमः। Om Vararuchaye Namaha।
56 ॐ वरदाय नमः। Om Varadaya Namaha।
57 ॐ वायुवाहनाय नमः। Om Vayuvahanaya Namaha।
58 ॐ वज्रकायाय नमः। Om Vajrakayaya Namaha।
59 ॐ खड्गपाणये नमः। Om Khadgapanaye Namaha।
60 ॐ वज्रहस्ताय नमः। Om Vajrahastaya Namaha।
61 ॐ बलोद्धताय नमः। Om Baloddhataya Namaha।
62 ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः। Om Trilokagyaya Namaha।
63 ॐ अतिबलाय नमः। Om Atibalaya Namaha।
64 ॐ पुष्कलाय नमः। Om Pushkalaya Namaha।
65 ॐ वृत्तपावनाय नमः। Om Vrittapavanaya Namaha।
66 ॐ पूर्णाधवाय नमः। Om Purnadhavaya Namaha।
67 ॐ पुष्कलेशाय नमः। Om Pushkaleshaya Namaha।
68 ॐ पाशहस्ताय नमः। Om Pashahastaya Namaha।
69 ॐ भयापहाय नमः। Om Bhayapahaya Namaha।
70 ॐ फट्काररूपाय नमः। Om Phatkararupaya Namaha।
71 ॐ पापघ्नाय नमः। Om Papaghnaya Namaha।
72 ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः। Om Pashandarudhirashanaya Namaha।
73 ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः। Om Panchapandavasantratre Namaha।
74 ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः। Om Parapanchaksharashritaya Namaha।
75 ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः। Om Panchavaktrasutaya Namaha।
76 ॐ पूज्याय नमः। Om Pujyaya Namaha।
77 ॐ पण्डिताय नमः। Om Panditaya Namaha।
78 ॐ परमेश्वराय नमः। Om Parameshvaraya Namaha।
79 ॐ भवतापप्रशमनाय नमः। Om Bhavatapaprashamanaya Namaha।
80 ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। Om Bhaktabhishta Pradayakaya Namaha।
81 ॐ कवये नमः। Om Kavaye Namaha।
82 ॐ कवीनामधिपाय नमः। Om Kavinamadhipaya Namaha।
83 ॐ कृपालुवे नमः। Om Kripaluve Namaha।
84 ॐ क्लेशनाशनाय नमः। Om Kleshanashanaya Namaha।
85 ॐ समाय नमः। Om Samaya Namaha।
86 ॐ अरूपाय नमः। Om Arupaya Namaha।
87 ॐ सेनान्ये नमः। Om Senanye Namaha।
88 ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः। Om Bhakta Sampatpradayakaya Namaha।
89 ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः। Om Vyaghracharmadharaya Namaha।
90 ॐ शूलिने नमः। Om Shuline Namaha।
91 ॐ कपालिने नमः। Om Kapaline Namaha।
92 ॐ वेणुवादनाय नमः। Om Venuvadanaya Namaha।
93 ॐ कम्बुकण्ठाय नमः। Om Kambukanthaya Namaha।
94 ॐ कलरवाय नमः। Om Kalaravaya Namaha।
95 ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः। Om Kiritadivibhushanaya Namaha।
96 ॐ धूर्जटये नमः। Om Dhurjataye Namaha।
97 ॐ वीरनिलयाय नमः। Om Viranilayaya Namaha।
98 ॐ वीराय नमः। Om Viraya Namaha।
99 ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः। Om Virenduvanditaya Namaha।
100 ॐ विश्वरूपाय नमः। Om Vishvarupaya Namaha।
101 ॐ वृषपतये नमः। Om Vrishapataye Namaha।
102 ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः। Om Vividhartha Phalapradaya Namaha।
103 ॐ दीर्घनासाय नमः। Om Dirghanasaya Namaha।
104 ॐ महाबाहवे नमः। Om Mahabahave Namaha।
105 ॐ चतुर्बाहवे नमः। Om Chaturbahave Namaha।
106 ॐ जटाधराय नमः। Om Jatadharaya Namaha।
107 ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः। Om Sanakadimunishreshthastutyaya Namaha।
108 ॐ हरिहरात्मजाय नमः। Om Hariharatmajaya Namaha।

 

Leave a Reply